Het stadsbestuur zal in de verschillende basisscholen animatoren van de speelpleinwerking inzetten om de kinderen een fijne dag te bezorgen, waarbij de focus ligt op sport en spel. Ook IBO 't Loavertje is een belangrijke partner. Ouders die de voorbije weken meer uitgebreide uren opvang nodig hadden en daarvoor een beroep deden op de voor- of naschoolse opvang van het IBO, kunnen er ook in de paasvakantie terecht voor volledige dagen opvang.

Vertrouwde omgeving

"We herhalen het advies van de overheid dat die noodopvang er enkel is voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep uitoefenen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Alle andere kinderen blijven thuis", zegt schepen voor Jeugd en Kinderopvang Nadia Cloetens (N-VA). "Wat nu primeert, is ervoor zorgen dat ouders die een cruciaal beroep hebben, hun job kunnen blijven uitoefenen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de opvang van hun schoolgaande kinderen verzekerd blijft. We zetten ook in op kinderen uit kwetsbare gezinnen, ook zij verdienen een stabiele opvangplek. Door in hun vertrouwde schoolomgeving opgevangen te worden door een medewerker van de jeugddienst, een animator of onderwijspersoneel beleven deze kinderen ook een fijne paasvakantie."

Aanvullend vangt het IBO de kinderen op die meer uitgebreide opvanguren nodig hebben. "Ik wil dan ook zowel de medewerkers van het onderwijs, van het IBO als van het stadsbestuur oprecht bedanken voor hun inzet. Het is dankzij hen dat we deze samenwerking mogelijk kunnen maken", klinkt het.

(WK)

Het stadsbestuur zal in de verschillende basisscholen animatoren van de speelpleinwerking inzetten om de kinderen een fijne dag te bezorgen, waarbij de focus ligt op sport en spel. Ook IBO 't Loavertje is een belangrijke partner. Ouders die de voorbije weken meer uitgebreide uren opvang nodig hadden en daarvoor een beroep deden op de voor- of naschoolse opvang van het IBO, kunnen er ook in de paasvakantie terecht voor volledige dagen opvang. "We herhalen het advies van de overheid dat die noodopvang er enkel is voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep uitoefenen en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Alle andere kinderen blijven thuis", zegt schepen voor Jeugd en Kinderopvang Nadia Cloetens (N-VA). "Wat nu primeert, is ervoor zorgen dat ouders die een cruciaal beroep hebben, hun job kunnen blijven uitoefenen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de opvang van hun schoolgaande kinderen verzekerd blijft. We zetten ook in op kinderen uit kwetsbare gezinnen, ook zij verdienen een stabiele opvangplek. Door in hun vertrouwde schoolomgeving opgevangen te worden door een medewerker van de jeugddienst, een animator of onderwijspersoneel beleven deze kinderen ook een fijne paasvakantie."Aanvullend vangt het IBO de kinderen op die meer uitgebreide opvanguren nodig hebben. "Ik wil dan ook zowel de medewerkers van het onderwijs, van het IBO als van het stadsbestuur oprecht bedanken voor hun inzet. Het is dankzij hen dat we deze samenwerking mogelijk kunnen maken", klinkt het.(WK)