"De coronaperiode heeft duidelijk gemaakt dat vooral jongeren uit de OKAN-klassen digitaal minder bereikbaar zijn en dus een leerachterstand riskeren. De taalbarrière in combinatie met het gebrek aan een basisuitrusting ICT, leidde...

"De coronaperiode heeft duidelijk gemaakt dat vooral jongeren uit de OKAN-klassen digitaal minder bereikbaar zijn en dus een leerachterstand riskeren. De taalbarrière in combinatie met het gebrek aan een basisuitrusting ICT, leidde in volle coronatijd ook tot sociaal isolement", zegt directeur Wim Van Kerckvoorde. De Brugse vzw Binst diende in het kader van de projectoproep 'Linking You(th) Up' een subsidiedossier in bij de Koning Boudewijnstichting, die 8000 euro ter beschikking stelde. Daarmee kunnen de aankoop van veertig laptops en de aanstelling van een chatbuddy gedeeltelijk gefinancierd worden. Scholengroep Impact draagt de rest van de kosten, en stelt ook gratis ruimte ter beschikking in het internaat De Zwaan op de site van KTA Brugge.De doelgroep van 'multilingual' zijn leerlingen bij wie er zich duidelijk een probleem van kansarmoede aftekent. "We willen hun eigenwaarde stimuleren zodat ze geloven in zichzelf en in hun toekomstkansen. Ze zullen nu, maar ook later ondervinden dat ze - voor de aanvraag van documenten, voor sollicitaties en tal van andere handelingen - beter digitaal onderlegd zijn", aldus nog Wim Van Kerckvoorde.