Oostende telt 25 basisscholen. Het cultuurverschil tussen kinderen en leerkrachten kan bijzonder groot zijn. Heel wat schoolteams zijn dan ook zoekende naar oplossingen om ook die kinderen voldoende te kunnen bereiken. Via DISCO, dat staat voor Diversiteitsscreening Onderwijs, van de Universiteit Gent wil de stad de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen op de scholen verhogen. Het startschot van het project werd op woensdag 14 oktober gegeven.
...

Oostende telt 25 basisscholen. Het cultuurverschil tussen kinderen en leerkrachten kan bijzonder groot zijn. Heel wat schoolteams zijn dan ook zoekende naar oplossingen om ook die kinderen voldoende te kunnen bereiken. Via DISCO, dat staat voor Diversiteitsscreening Onderwijs, van de Universiteit Gent wil de stad de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen op de scholen verhogen. Het startschot van het project werd op woensdag 14 oktober gegeven."We willen de scholen in de mogelijkheid stellen om mee te stappen in het traject dat hen de mogelijkheid moet bieden om met diversiteit om te gaan. We zien vaak dat men op bepaalde scholen soms onwetend is wat de impact van bijvoorbeeld opgroeien in armoede is, vooral in gezinnen waar de voertaal niet het Nederlands is. Het cultuurverschil tussen bepaalde gezinnen en de scholen is soms gigantisch groot", vertelt schepen van Onderwijs, Natacha Waldmann (Groen). "Via het project zal een screening worden gedaan van de toestand in elke school. Via de screening zal duidelijk worden hoe er wordt omgegaan met diversiteit. Men zal de pijnpunten blootleggen, maar ook de sterktes duidelijk maken. Op basis daarvan kan dan gestart worden met een individueel traject, waarbij we als stad de scholen gaan ondersteunen in beter omgaan met elke leerling die op hun school zit."Onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat een goed diversiteitsbeleid op school de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen verhoogt. "Via DISCO kunnen leerkrachten ondersteund worden in het omgaan met de groeiende diversiteit in de klaspraktijk", legt Koen Mattheeuws van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent, uit. De screeningstool geeft een beeld van hoe leerkrachten staan tegenover de aspecten van diversiteit in het onderwijs. Daarnaast zien we zo hoe bekwaam ze zich voelen om met deze diversiteit om te gaan. We gaan vooral kijken hoe de houding is bij de leerkrachten. In welke mate achten ze het hun taak om iets te doen met diversiteit. Het tweede luik verwijst naar de betrokkenheid. Hoe bekwaam achten ze zich om om te gaan met diversiteit? Zo capteren we wat leerkrachten over zichzelf zeggen aangaande hun eigen bekwaamheid. Het is een uitnodiging aan alle scholen om voor de spiegel te gaan staan."De stad zal de komende zes jaar 150.000 euro investeren in het project. "Er is heel wat belangstelling voor het infomoment. Na de infomomenten geven we de scholen de kans om in te tekenen op het project. Daarna starten de eerste screenings in zes lagere scholen. Op termijn moeten alle scholen, ook de secundaire, gescreend worden om vervolgens een soort van gereedschapskist mee te krijgen in het omgaan met hun specifieke uitdagingen", aldus schepen Waldmann.