Meer dan 1.000 jongeren namen aan deze wedstrijd deel. Steven Devolder mocht zaterdag zijn paper met als thema 'Wat is de opinie van de Roeselaarse jongeren tussen 14 en 18 jaar in verband met de GAS-boetes?' mondeling verdedigen voor de jury. De jury van de Sociale Wetenschappen Olympiade vond de paper van Steven bijzonder sterk en hij werd dan ook de nationale laureaat in de categorie economie en won e...

Meer dan 1.000 jongeren namen aan deze wedstrijd deel. Steven Devolder mocht zaterdag zijn paper met als thema 'Wat is de opinie van de Roeselaarse jongeren tussen 14 en 18 jaar in verband met de GAS-boetes?' mondeling verdedigen voor de jury. De jury van de Sociale Wetenschappen Olympiade vond de paper van Steven bijzonder sterk en hij werd dan ook de nationale laureaat in de categorie economie en won een cheque van 250 euro.Veel sensatie"In het begin was het zeker geen makkelijke opdracht om objectieve informatie te verzamelen over GAS-boetes. De media haalt er meestal de waanzinnigste GAS-boetes uit en zoekt sensatie. Maar toen ik dieper begon te onderzoeken, leerde ik dat veel jongeren niet voldoende op de hoogte zijn van de geldende GAS-boetes. Zo mag er geen broodje gegeten worden op de pui van het Gentse stadhuis maar het kan perfect dat dergelijk verbod niet geldt in bijvoorbeeld Oostende of Roeselare. Ook de leeftijd van jongeren die een GAS-boete kunnen krijgen, verschilt van gemeente tot gemeente. In sommige steden en gemeenten werd die leeftijd verlaagd tot 14 jaar maar in Roeselare is die op 16 jaar gebleven.""Elke stad of gemeente kan zijn eigen invulling geven aan het GAS-beleid maar dat wordt nog niet voldoende gecommuniceerd. Ik merkte dat de Roeselaarse jongeren er niet genoeg over weten. Uit de bevraging kwam duidelijk tot uiting dat om en bij de 60 procent van de jongeren onvoldoende op de hoogte is."Geen heksenjacht"Wat het uitschrijven van GAS-boetes betreft, valt het in Roeselare eigenlijk zeer goed mee. Inbreuken worden bestraft maar in Roeselare is er zeker geen heksenjacht. Wanneer een GAS-boete wordt uitgeschreven, volgt daar ook altijd een remediërend gesprek bij en heel vaak worden jongeren ingeschakeld in een vorm van gemeenschapsdienst. Maar Roeselare doet het als centrumstad zeker niet slecht want we halen zelden de pers met onze GAS-boetes en zo hoort het ook." (PS-foto SB)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Roeselare van vrijdag 30 mei.