De kinderboerderij was al jaren op zoek naar een alternatief voor de locatie in de Moteweg. "De locatie is verouderd en werd te klein", aldus Jan Debruyne, coördinator van vzw Van Clé. "Willen we mee blijven, dan kunnen we niet enkel meer stilstaan bij landbouweducatie voor kleuters, maar willen we met programma's rond klimaat en biodiversiteit ook de jongeren van het middelbaar onderwijs bereiken." De stad bekeek welke hoeves er beschikbaar waren, en bood in overleg met de vzw Kinderboerderij aan om zich ...