De studenten schreven een bachelorproef in opdracht van woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem. "Wij willen een huis zijn waar het goed is om te wonen voor de bewoners en goed om te werken voor de medewerkers. De actuele vermaatschappelijking van de zorg zorgt echter voor meer bewoners met een psychiatrische achtergrond", vertelt directrice Edwine Laridon. "De medewerkers worden door deze psychische problematiek meer en meer geconfronteerd met onrust en agressie bij bewoners. Om een deskundige aanpak te kunnen realiseren is kennis rond omgaan met agressie essentieel."
...

De studenten schreven een bachelorproef in opdracht van woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem. "Wij willen een huis zijn waar het goed is om te wonen voor de bewoners en goed om te werken voor de medewerkers. De actuele vermaatschappelijking van de zorg zorgt echter voor meer bewoners met een psychiatrische achtergrond", vertelt directrice Edwine Laridon. "De medewerkers worden door deze psychische problematiek meer en meer geconfronteerd met onrust en agressie bij bewoners. Om een deskundige aanpak te kunnen realiseren is kennis rond omgaan met agressie essentieel."De studenten die aan het project werken komen uit verschillende disciplines onder het sociaal agogisch werk: Lotte Deprez (22) uit Ledegem en Melissa Mestdagh (21) uit Handzame studeren sociaal werk, Loredana Viane (23) uit Rekkem en Phebe Dewaegemaker (24) uit Beveren-Leie studeren toegepaste psychologie, Lynn Pardo (20) uit Brugge komt uit de richting orthopedagogie en Jari Goemaere (20) uit Menen, Dwight Duyck (21) uit Ingelmunster en Hannes Van Lierde (20) uit Zottegem volgen maatschappelijke veiligheid. Het vormingspakket dat voor Sint-Camillus opgesteld werd kreeg de naam OMA. Dit staat voor Omgaan Met Agressie. De studenten werkten acht weken aan hun bachelorproef. Er is een handleiding met allerlei onderdelen waaruit vorming kan opgesteld worden en steekkaarten over de verschillende fases van agressie. Dit alles zit gebundeld in een 'OMA-doos'. De studenten werkten ook enkele vormingen uit en gaven die aan de medewerkers van het woonzorgcentrum. Daarnaast stelden ze een vormingspakket samen dat in de toekomst kan geraadpleegd worden. Lotte is momenteel aan het solliciteren in woonzorgcentra. "Misschien kan ik op mijn later werk ook wel die kennis verspreiden", zegt ze. Phebe pikt in dat iedereen er wel inspiratie kan uithalen voor het latere werkveld. "De sociale sector is ruim, het kan ook in de gehandicaptensector of in bedrijven gebruikt worden." "Wanneer we te rade gingen bij andere woonzorgcentra en organisaties bleek de nood aan een goed uitgewerkt beleid rond agressie zeer groot", luidt het bij de studenten. Ze begonnen met observeren en zagen zowel verbale, fysieke en psychologische agressie. "Het kan tussen bewoners onderling, tussen bewoner en medewerker en met familie zijn. Wat belangrijk is, is dat agressie een tendens is in het algemeen: mensen zijn sneller geïrriteerd. We proberen meer verbinding te creëren naar nazorg toe, gaven tips en keken wat je kan doen na een agressie-incident."Door met acht studenten uit verschillende disciplines aan het project werken waren er veel verschillende insteken. De jongens focusten meer op veiligheid terwijl de meisjes vooral het sociale aspect onder de loep namen. "Later zullen we ook in een team moeten samenwerken. Het weerspiegelt dus echt het werkveld waar ook verschillende disciplines samenkomen."Els Devriese die in Sint-Camillus de psycho-sociale begeleiding doet en kwaliteitscoördinator Sofie Dewulf zijn alvast zeer tevreden. "De vormingen waren alvast heel interactief. Nu zal alles beter in kaart kunnen gebracht worden. We zullen jaarlijks evalueren over het aantal incidenten, over de aanpak en of die aanpak gewerkt heeft of niet."(EDB)