Jo Decoster, directeur van de kunsthumaniora in de stedelijke Academie, zit met gemengde gevoelens bij de start van het nieuwe schooljaar. Enerzijds is hij trots omdat tal van nieuwe leerlingen kiezen voor zijn school, anderzijds zit hij met de handen in het haar omwille van de lokalennood.
...

Jo Decoster, directeur van de kunsthumaniora in de stedelijke Academie, zit met gemengde gevoelens bij de start van het nieuwe schooljaar. Enerzijds is hij trots omdat tal van nieuwe leerlingen kiezen voor zijn school, anderzijds zit hij met de handen in het haar omwille van de lokalennood. "Drie jaar geleden telde de school nog 327 leerlingen. Jaar na jaar kwamen er een pak bij", legt Jo Decoster uit. "De nataliteit inroepen voor dit leerlingenaantal is ondertussen meer dan achterhaald. Eerder absurd. Sinds kort wil de kunstschool inzetten op inhoud en niveau. De kunstvakken zijn eens te meer de kern, maar om geloofwaardig in te zetten op het verder studeren zijn de algemene vakken volop aan een rehabilitatie bezig." De school verwachtte na de bonus door de viering van 300 jaar Academie een rustig vervolg wat betreft inschrijvingen. "Niets is minder waar. Sinds vorig jaar komen er nog 70 leerlingen bij", vervolgt de directeur. "Niet enkel qua infrastructuur moet de Kunsthumaniora haar huiswerk maken. Ook op het gebied van materiaal en in het bijzonder naar ICT toe, ligt er een gigantische uitdaging te wachten. Er is de cohabitatie met de Academie DKO en ondertussen ziet de school zich ook genoodzaakt om partnerships aan te gaan met Entrepot en vzw Binnenstad. Elke vierkante centimeter is ondertussen benut."Over de medewerking van de stad Brugge heeft de Academie Kunsthumaniora volgens Jo Decoster niet te klagen. "Het stadsbestuur steunt en ondersteunt waar het kan. Toch dringt een langetermijnvisie zich op. Niemand weet waar dit verhaal zal eindigen en de repercussies moeten ook op lange termijn in kaart worden gebracht. Een kunsthumaniora is een uithangbord en een cultuurstad als Brugge is een ideale partner." "Deze week is het nog volop branden blussen en gaten dichtrijden. De volgende weken zal de school kijken of het grote leerlingenaantal nog steeds recht evenredig is met het engagement van het hele team. Niemand die daaraan twijfelt. Met de nodige kwaliteitsbewaking is dit nog maar het begin van een schitterende rit", aldus een hoopvolle Jo Decoster. Volgens onderwijsschepen Ann Soete (Open VLD) is er een voorlopige oplossing voor dit schooljaar gevonden. "Er zijn vier containers geplaatst op de parking van de nabijgelegen vzw Binnenstad, waarin enkele klaslokalen ingericht zijn. De komende maanden gaan we op zoek naar een duurzamer oplossing. Het stedelijk onderwijs kampt met een acute lokalennood, want voor de dans wordt uitgeweken naar Het Entrepot en de Academie heeft ook klasen ingericht in de Schipperskapel en in een loods van Van Marcke."