Aanleiding voor het project 'Onderwijsambassadeurs Brugge' is een enquête van huidig burgemeester en toenmalig schepen voor diversiteit Dirk De fauw omtrent de schoolbetrokkenheid van ouders ouders met een migratieachtergrond. "Ik vatte de koe bij de hoorns na de stelling van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits dat deze ouders zich meer moeten engageren naar het schoolgebeuren toe", verduidelijkt De fauw. Uit deze bevraging van de Brugse scholen kwam de bevestiging van de stelling met als grootste oorzaken: gebrekki...

Aanleiding voor het project 'Onderwijsambassadeurs Brugge' is een enquête van huidig burgemeester en toenmalig schepen voor diversiteit Dirk De fauw omtrent de schoolbetrokkenheid van ouders ouders met een migratieachtergrond. "Ik vatte de koe bij de hoorns na de stelling van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits dat deze ouders zich meer moeten engageren naar het schoolgebeuren toe", verduidelijkt De fauw. Uit deze bevraging van de Brugse scholen kwam de bevestiging van de stelling met als grootste oorzaken: gebrekkige taalkennis als barrière, culturele verschillen met het land van herkomst en het niet vertrouwd zijn met het belang van onderwijs in Vlaanderen. "Het project Onderwijsambassadeurs, waarbij mensen met een migratieachtergrond dus worden opgeleid tot intermediairen tussen hun eigen gemeenschap en tussen diensten die actief zijn rond onderwijs en opvoeding, speelt dus in op voornoemde drempels die deze mensen ervaren", stelt De fauw."Er leven heel wat vragen, zoals welke kosten zijn er allemaal verbonden aan onderwijs, wat is een oudercontact en wat mag ik daarvan verwachten, welke studiemogelijkheden zijn er allemaal en waar staat een CLB nu eigenlijk voor? Een team van onderwijsambassadeurs wordt nu opgeleid met de bedoeling een antwoord te kunnen bieden op die vragen en om zo dus mensen met een migatieachtergrond te bereiken en te betrekken in de scholen. Ik ben alvast tevreden dat er hier zoveel kandidaat-onderwijsambassadeurs aanwezig zijn."Voor dit project werkt de Stad Brugge samen met FDMO, de Federatie voor Mondiale en Democratische organisaties, die heel wat ervaring heeft in het opzetten van diversiteitsprojecten. Ook schepen voor flankerend onderwijsbeleid Pablo Annys (sp.a) is enthousiast. "In onze stad wonen momenteel burgers afkomstig uit 145 verschillende landen. Het is heel erg belangrijk hen goed vertrouwd te maken met onderwijs. De kandidaat-onderwijsambassadeurs, die echte brugfiguren moeten worden, ontwikkelen competenties aan de hand van een gepland vormingstraject dat loopt van maart tot juni 2019", weet schepen Annys."Deze trainingen, een tweetal per maand, hebben uiteenlopende thema's zoals: het schoolsysteem in Vlaanderen, de werking van het CLB, het belang van kleuterparticipatie, schoolkosten, het hoger onderwijs, het buitengewoon onderwijs, vrijetijdsbesteding en huiswerkbegeleiding. Na het doorlopen van dit traject worden de deelnemers officieel aangesteld als Onderwijsambassadeur en kunnen ze vanaf september door Brugse scholen en verenigingen uitgenodigd worden om informatiesessies rond onderwijs en opvoeding te geven in hun eigen moedertaal."(PDV)