Blankenberge is een van de 14 Vlaamse gemeenten die van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) een subsidie 'veilige schoolomgeving' krijgen. Het stadsbestuur diende daar vorig jaar een dossier voor in. "Bij de oproep, begin maart 2019, vanuit de Vlaamse regering hebben we onmiddellijk alle nodige informatie opgevraagd omdat we sowieso reeds beslist hadden om te investeren in een duidelijk herkenbare schoolomgeving. De toegekende subsidie beteke...

Blankenberge is een van de 14 Vlaamse gemeenten die van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) een subsidie 'veilige schoolomgeving' krijgen. Het stadsbestuur diende daar vorig jaar een dossier voor in. "Bij de oproep, begin maart 2019, vanuit de Vlaamse regering hebben we onmiddellijk alle nodige informatie opgevraagd omdat we sowieso reeds beslist hadden om te investeren in een duidelijk herkenbare schoolomgeving. De toegekende subsidie betekent dat ons dossier volledig werd weerhouden. Bijzonder goed nieuws", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Sandy Buysschaert (CD&V). De ingrepen voor een veiligere schoolomgeving werden in Blankenberge intussen reeds uitgevoerd. "Het gaat om een aantal infrastructurele ingrepen in de Weststraat, en de wegmarkeringen 'schoolzone' die we bij de start van het schooljaar in zeven schoolomgevingen lieten aanbrengen", aldus Buysschaert.De Vlaamse regering keurde vorig jaar al voor ruim anderhalf miljoen euro subsidies goed, en trok voor 2020 opnieuw een budget van 10 miljoen euro uit voor veilige schoolomgevingen. Volgens minister Lydia Peeters zijn de lokale besturen het best geplaatst om samen met schooldirecties te bekijken hoe ze de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd kunnen verhogen. "Onze subsidies zijn bedoeld voor het nemen van concrete maatregelen in de directe schoolomgeving. Dat steeds meer gemeenten een dossier indienen, is een goed teken", zegt ze. De middelen worden onder andere gebruikt om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en Octopuspalen en -beugels te plaatsen.Blankenbergs gemeenteraadslid Björn Prasse, partijgenoot van Lydia Peeters, stelt dat Open VLD ook lokaal de eerste voorzet gaf voor de subsidie. "In de gemeenteraad van 30 april 2019 deed onze fractie het voorstel om in te tekenen op de subsidie. Blij om te horen dat het stadsbestuur deze oproep ter harte genomen heeft, we hopen alleen dat het stadsbestuur in de toekomst ook ietwat meer uitvoerige dossiers zal indienen. De hoogte van de subsidie is verbonden aan de ingrepen die het lokaal bestuur plant", klinkt het. "Spijtig dat Open VLD dit dossier probeert te kapen, maar ik onthoud vooral het positieve van dit verhaal en dat is dat onze schoolomgevingen er veiliger op geworden zijn", reageert schepen Sandy Buysschaert nog.