De digitalisering en de robotisering veroveren de werkvloer in veel van onze bedrijven. Voor het technisch- en beroepsonderwijs maakt dat de uitdaging nog groter om jongeren klaar te stomen voor de werkvloer van morgen en overmorgen. Die scholen doen er dan ook alles aan om aangepast kwalitatief lesmateriaal te ontwikkelen en te testen.
...

De digitalisering en de robotisering veroveren de werkvloer in veel van onze bedrijven. Voor het technisch- en beroepsonderwijs maakt dat de uitdaging nog groter om jongeren klaar te stomen voor de werkvloer van morgen en overmorgen. Die scholen doen er dan ook alles aan om aangepast kwalitatief lesmateriaal te ontwikkelen en te testen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil dat ondersteunen en stelt voor 13 scholen verspreid over heel Vlaanderen in totaal bijna 230.000 euro hiervoor ter beschikking. De ingediende projecten die tot stand komen in samenwerking met bedrijven en sectoren zijn heel uiteenlopend, gaande van in een veilige omgeving werken via virtual reality tot het aanleren van nieuwe technieken in de zorg- of landbouwsector. In West-Vlaanderen gaat het om drie scholen. Het VTI Sint-Rembert in Torhout wil met aandacht voor Internet of Things een lessenpakket ontwikkelen voor leerkrachten en leerlingen in de richtingen industriële wetenschappen, elektriciteit-elektronica en industriële ICT. Onder de noemer Slimme School 2.0 gaat het project ondermeer mogelijk maken om producten en hun gebruikstijd via internetverbinding te monitoren en aan te passen. De school krijgt daarvoor bijna 14.000 euro ter beschikking.Het RHIZO in Kortrijk ontwikkelt een project voor het elektronisch patiëntendossier en voor de verzorging van dementie. Het project past binnen de opleiding voor de zorgsector, waar een grote nood is aan innovatie. Het focust zich op leerkrachten HBO5-verpleegkunde, zorgkunde en verzorging en op de toekomstige verzorgers. De school krijgt hiervoor iets meer dan 13.000 euro.De derde West-Vlaamse school is Buso De Passer/KTA in Brugge. Daar wordt een project ontwikkeld waarbij met virtual reality het leren werken in een veilige omgeving wordt bijgebracht. Het gaat om technologische innovatie bij leerlingen mechanica, ook binnen het inclusief onderwijs, specifiek voor leerlingen met autisme. Voor dit project waarbij leerkrachten ook coachende vaardigheden kunnen ontwikkelen stelt de minister ruim 21.000 euro ter beschikking.