Het zal weer even wennen zijn voor 13 kinderen van het eerste leerjaar en 17 leerlingen van het tweede leerjaar, maar nog meer voor de 30 zesdejaars. Voor 28 van hen was de laatste schooldag op 11 maart de start van een memorabel corona-avontuur.
...

Het zal weer even wennen zijn voor 13 kinderen van het eerste leerjaar en 17 leerlingen van het tweede leerjaar, maar nog meer voor de 30 zesdejaars. Voor 28 van hen was de laatste schooldag op 11 maart de start van een memorabel corona-avontuur. "We hadden het niet zien aankomen" vertelt directeur Jaak Maton. "Onze zesdejaars zouden op woensdagavond 11 maart naar het Zwitserse Leysin op sneeuwklassen vertrekken. We volgden op dat moment het coronanieuws in de hele wereld en nog de hele ochtend hielden we het reisadvies van Buitenlandse Zaken en Intersoc in de gaten maar er was geen enkel negatief advies. De hele bende vertrok blij op reis, en ze hebben nog tot vrijdag kunnen skiën. Maar vrijdagavond belde een leerkracht dat de overheid in Zwitserland alle skipistes sloot. Alles werd in gereedheid gebracht om alle bussen op te vorderen en alle kinderen terug naar België te halen. Diezelfde dag besliste België om alle scholen te sluiten. Het was spannend maar we zijn erin geslaagd om alle kinderen naar huis te brengen. Maandagochtend waren ze weer thuis, gelukkig was er niemand ziek."Na dat bewogen avontuur zullen ook de zesdejaars straks voor het eerst weer door de schoolpoort stappen. Alle klaslokalen, gangen, speelruimtes, speeltoestellen en speelgoed werden grondig gepoetst en gedesinfecteerd. Die poetsbeurten zullen elke dag worden herhaald. "We passen zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toe", legt directeur Maton uit. "Ouders mogen de school niet binnen, ze moeten afscheid nemen aan de schoolpoort. De handen van de kinderen worden direct gedesinfecteerd. Alles wordt aangeduid met kleefbandstroken op de grond en foto's aan de muren. Alle klassen van het eerste, tweede en zesde leerjaar worden in twee groepen verdeeld, met maximum tien leerlingen per klas. De ene groep krijgt les in de voormiddag, de andere in de namiddag. De andere kinderen kunnen indien nodig naar de aparte opvang.""Over de middag worden tafels en stoelen etc. gepoetst. Bij het binnenkomen van de school is er handgel voorzien, zeep en water voor andere momenten. Per klas is er één lavabo, twee in de toiletten en de gemeente levert nog eentje extra. Speeltijden vinden plaats per klas, op een verschillend afgebakend deel en op verschillende momenten. Kinderen spelen per bubbel. We laten hen de eerste dag op verhaal komen en vertellen hoe ze de voorbije weken thuis hebben ervaren. Alle instructies worden uitgelegd, ook via posters en tekeningen. Voor de jongsten gebeurt dat op een speelse doe-manier. Leerkrachten en medewerkers zijn verplicht om een mondmasker of gezichtsscherm te dragen." (MVO)