Onderzoek naar nuttige insecteneters in Kuurns natuurreservaat Oude Leie

Op de foto herkennen we van links naar rechts : Marc Van De Sype (Vleermuizenwerkgroep natuurpunt), An Speleers, Johan Staelens (Conservator - Natuurpunt De Vlasbek) en Erik Naeyaert (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt). (foto BRU)© BRU
Op de foto herkennen we van links naar rechts : Marc Van De Sype (Vleermuizenwerkgroep natuurpunt), An Speleers, Johan Staelens (Conservator - Natuurpunt De Vlasbek) en Erik Naeyaert (Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt). (foto BRU)© BRU
Redactie KW

Binnenkort gaat in natuurreservaat Oude Leie een onderzoek van start om de trek en de aanwezigheid van vleermuissoorten in kaart te brengen. Het reservaat ligt in de vallei naast de R8, op de grens van Kuurne, Harelbeke en Kortrijk.

Over vleermuizen doen de raarste verhalen de ronde. Toch zijn het best interessante zoogdieren, die ook in onze regio veelvuldig voorkomen. Het reservaat van de Oude Leiearm is alvast een heel interessant en waardevol natuurgebied geworden omdat er zeer veel afwisseling is qua biotopen. Open waterpartijen, hagen en open plaatsen waar het warm is, wisselen elkaar af binnen het afgesloten gebied. Vleermuizen zijn insecteneters bij uitstek en het natuurreservaat is hun geliefkoosde habitat.

“Een andere grote troef van de Oude Leiearm zijn eveneens de vele holle bomen die er aanwezig zijn, met veel spechtgaten”, vertelt Johan Staelens, conservator van het natuurreservaat. “Omdat ons reservaat bedreigd wordt als het bypass-project ( een alternatieve verbinding tussen de Leie en het kanaal Kortrijk-Bossuit, red. ) zou voltrokken worden, proberen we nu in ijltempo zoveel mogelijk aanwezige soorten te determineren. Het gaat zowel om dieren als planten. Reeds sinds 1987 noteren we alle soorten die in het natuurgebied van de Oude Leiearm voorkomen. Nu zitten we al aan 975 soorten en we willen weldra de kaap van de 1.000 overschrijden! Ongetwijfeld zal dit nog in de loop van deze maand gebeuren.”

Insectenwerkgroep

Gezien de diversiteit die het natuurreservaat de Oude Leiearm biedt, zijn er tal van werkgroepen van Natuurpunt aan het werk die er reeds jarenlang onderzoek verrichten. “Naast amfibieënonderzoek, een paddenstoelen- en een plantenwerkgroep is er sinds begin april ook een broedvogelinventarisatie opgestart”, gaat de conservator verder. “Daarnaast is begin mei een nieuwe insectenwerkgroep gestart waarin specialisten alle soortengroepen inventariseren. Van bijen, zweefvliegen en vlinders over boktorren, wespen en libellen tot sprinkhanen, wantsen en loopkevers.”

Sinds vorige week zijn ook twee vleermuizenspecialisten aan de slag in het natuurreservaat om de trek van sommige vleermuissoorten in kaart te brengen. “Vleermuizen staan ’s nachts aan de top van de voedselpiramide”, vertelt vleermuizenkenner Marc Van De Sype. “Ze vormen dan ook een essentiële schakel binnen de natuur. Het aantal insecten gaat echter drastisch achteruit waardoor steeds meer vleermuizen het moeilijker krijgen om zich voort te planten. Op de plaats waar de bypass ingepland staat, is er echter een ideale open plek waar nog veel insecten aanwezig zijn en waar vleermuizen hun kostje kunnen vinden. Dit zijn dan ook heel belangrijke plaatsen waar de boombewonende soorten hun kolonies vormen. Vooral de rosse vleermuis maakt gebruik van oude spechtgaten. Het heeft dan ook maar weinig zin alle vleermuizen te beschermen als de laatste plaatsen waar ze nog voorkomen bedreigd worden.

Visbestand

“Via een uitgebreid vleermuizenonderzoek in de Oude Leiearm willen we dan ook proberen om nog meer interessante gegevens naar boven te laten komen gezien met zekerheid al de laatvlieger, de rosse vleermuis, dwergvleermuis en watervleermuis er werden gespot. We hope tijdens ons onderzoek ook de aanwezigheid van de ruige dwergvleermuis en meervleermuis te kunnen vaststellen.” Vleermuizen zijn heel nuttige insecteneters en allemaal bij wet beschermd. Ook een onderzoek naar het visbestand in het natuurreservaat is nog gepland. (BRU)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten