In het Oostendse innovatiecentrum GreenBridge werken onderzoekers en bedrijven samen aan technologische vernieuwingen, vooral gelinkt aan zeeën en oceanen. Een belangrijke poot is blue energy: GreenBridge experimenteert met wind-, golf- en getijdenenergie. "We onderschatten soms hoe groot de West-Vlaamse inbreng in klimaatoplossingen wel is", zegt ceo Noémie Wouters.
...