Acht op de tien West-Vlaamse gemeenten voeren klimaatstrijd

Jongeren voeren al weken actie voor het klimaat. Wat doen onze West-Vlaamse gemeenten? © BELGA
Jan Gheysen
Jan Gheysen Opiniërend hoofdredacteur

De klimaatkwestie beroert onze gemeentebesturen. Zeker acht op de tien West-Vlaamse gemeenten heeft concrete maatregelen tegen de klimaatverandering in de beleidsverklaring of in het bestuursakkoord. Bijna driekwart van onze colleges heeft een schepen die uitdrukkelijk de bevoegdheid ‘klimaat’ achter zijn of haar naam heeft. Maar… een bos aan windmolens komt er niet meteen in onze provincie. In maar vier op de tien gemeenten loopt op dit ogenblik een procedure voor (of tegen) een windmolen op de gemeente. Dat blijkt uit onze rondvraag bij alle burgemeesters uit onze provincie.

Liggen onze gemeentebesturen wakker van de klimaatkwestie? Of is het een zaak die ze aan voogdijoverheden overlaat? Niet dus. De gemeenten die hun beleidsverklaring al klaar hebben of die een bestuursakkoord opstelden, vermelden in de meeste gevallen – acht op de tien gemeenten – uitdrukkelijk het klimaat én maatregelen die de klimaatverandering moeten tegengaan.

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ze duidden ook een schepen aan die de maatregelen op gang moet trekken en uitwerken. Dat is beslist veel, zeker als we in rekening brengen dat de samenstelling van de schepencolleges en de verdeling van de bevoegdheden dateren van net voor de acties van de klimaatspijbelaars.

Panelen populair

Een van de burgemeesters van gemeenten waar ‘het klimaat’ geen onderwerp was bij de verdeling van de bevoegdheden onder de schepenen merkt op dat dit geenszins betekent dat het bestuur ongevoelig is gebleven voor die kwestie. “In heel wat beslissingen spelen duurzaamheid en groene energie een grote rol. We hebben als gemeente bijvoorbeeld geïnvesteerd in zonnepanelen op gemeentelijke daken, we hebben zwaar geïnvesteerd in fietspaden én we hebben windmolens op ons grondgebied.”

Acht op de tien West-Vlaamse gemeenten voeren klimaatstrijd

De meeste gemeenten hebben inderdaad geïnvesteerd in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Acht op de tien gemeenten hebben zonnepanelen. Maar… zonneboilers zijn een stuk minder populair. In amper drie op de tien gemeenten zijn zulke boilers (in sporthallen bijvoorbeeld) geïnstalleerd. Ook de investering in een elektrisch wagenpark moet in de helft van de gemeenten nog gebeuren. Al valt hier ook een kanttekening te maken: gemeenten die over geen elektrische voertuigen beschikken, hebben er vaak al wel op gas rijden.

Bossen en bomen

Meer bomen kunnen helpen in de klimaatkwestie. Maar ze blijken niet al te gegeerd als strijdmiddel in de klimaatkwestie. Slechts enkele gemeenten en steden willen er extra planten. Roeselare en Izegem hebben het wel over uitbreiding van bosgebied. Ook Vleteren wil dat, op voorwaarde dat het bos toegankelijk blijft voor iedereen. Niet alleen wandelaars en joggers, maar ook ruiters en paarden, zegt de burgemeester. Goede landbouwgrond kan volgens hem niet in aanmerking komen voor uitbreiding van bosgebied, maar gronden die grenzen aan bos zijn over het algemeen geen goede landbouwgrond en daar kan uitbreiding dus wel.

Acht op de tien West-Vlaamse gemeenten voeren klimaatstrijd

Klimaatmaatregelen kosten geld. Izegem gaat daarom bij grote projecten van de stad een zogenoemde klimaatfactor invoeren. “Bij grote projecten van de stad zijn we van plan om het vooropgestelde budget met tien procent te verhogen. Die tien procent kunnen we dan gebruiken om klimaatvriendelijke maatregelen uit te voeren. Het kan ook gaan over beplanting, het gebruik van ledlampen bij de straatverlichting, maar evengoed over nog betere fietsinfrastructuur. Wanneer een deel van dat extra budget niet gebruikt is, willen we daarmee extra bomen aanplanten.”

Nieuwe overeenkomst

Driekwart van de West-Vlaamse gemeenten (47 van de 64) hebben het zogenoemde burgemeestersconvenant ondertekend. Dat is een verbintenis waarbij de gemeente belooft om tegen 2020 de CO2-uitstoot op de eigen gemeente met 20 procent te verminderen en om het inzetten op duurzame energiebronnen te verhogen.

2020 is nabij en dus is er een nieuw convenant waarbij de gemeenten beloven om tegen 2030 40 procent van hun CO2-uitstoot terug te dringen en waarbij ze ook inspanningen leveren om de aanpassingen aan het gewijzigd klimaat zo vlot mogelijk te laten verlopen (de adaptatie van de klimaatverandering).

De ondertekening daarvan is nog in volle gang. Op dit ogenblik zijn er al tien West-Vlaamse gemeenten die het nieuwe convenant hebben ondertekend.

Ook provincie onderneemt actie

Klimaat is ook een belangrijke lijn in het beleid van de provincie West-Vlaanderen. “Wij werken vooral op het beperken van de de CO2-uitstoot van woningen en transport“, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (SP.A)

“Voor woningen mikken we, onder meer via ons kenniscentrum Acacus in Veurne, op bewustmaking en logistieke steun aan wie zijn huis verbouwt of energiezuiniger wil maken. Wat het transport betreft, zijn we al een aantal jaar bezig met ‘De Testkaravaan’, waarbij we bedrijven begeleiden in het aanbieden van duurzame mobiliteit en werknemers mee stimuleren om klimaatvriendelijker te gaan pendelen.”

“Ook in het economisch beleid van de provincie staat duurzaam ondernemen bovenaan, met bijvoorbeeld het stimuleren van vrachtvervoer per spoor en te water. Als provincie zetten we ook in op het omgaan met de klimaatverandering, met onder andere ons integraal waterbeleid, dat zowel droogte als wateroverlast te lijf gaat.”

Lees het volledig Klimaat Dossier van KW in de krant van vrijdag 15 maart of hier online.

Acht op de tien West-Vlaamse gemeenten voeren klimaatstrijd

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.