De IJzer heeft er op meerdere plaatsen zijn bedding verlaten en zet de buffergebieden stilaan onder water.
...

De IJzer heeft er op meerdere plaatsen zijn bedding verlaten en zet de buffergebieden stilaan onder water.Er worden momenteel nergens woningen bedreigd en nu het een tijdje niet meer zal regenen of sneeuwen verwacht men dat het peil zich langzamerhand zal stabiliseren. Het waterpeil van de IJzer aan het meetpunt van de Fintele in Lo-Reninge schommelt momenteel (19/01) rond de 4.26 meter. Het normale peil van de IJzer bedraagt hier 3,14 meter.Er wordt bij laag tij nu zoveel veel mogelijk water geloosd via de Lovaart en de IJzer richting Nieuwpoort. De ondergelopen broeken zijn ondertussen een paradijs voor de vogelspotters en de natuurwandelaars. (JT)