Door Noël Maes
...

Door Noël MaesDe Tinekeswijk is meer dan 50 jaar oud maar al die tijd bleven enkele percelen onverkaveld. Precies vijf jaar geleden ontstond er beroering toen verkavelaar Imroder een aanvraag indiende om niet enkel de bewuste percelen maar de hele groenzone in het midden van de wijk te bebouwen. Er werden toen meer dan 300 bezwaarschriften ingediend en de aanvraag werd door het Kortrijkse stadsbestuur geweigerd. Enkele weken geleden kregen de wijkbewoners een déjà-vu-gevoel. Opnieuw vlak voor de vakantieperiode, net zoals in 2015, verschenen op 23 juni de bekende gele affiches, nu met de melding dat de firma Dumobil Construct een aanvraag tot omgevingsvergunning had ingediend. Tot 22 juli konden bezwaren ingediend worden. Deze keer ging het enkel om vier woningen aan Lijsternest (naast de groente- en fruitwinkel Guido) en elf woningen in de René De Clercqlaan, in een zone die eerder voor bebouwing bestemd was. De groenzone zelf blijft gevrijwaard.Oorspronkelijk was het gedeelte van de René De Clercqlaan tot Lijsternest (aan de kant van de Bozestraat) ingekleurd als zone voor openbaar nut - er was ooit zelfs sprake van een schooltje - maar dat is intussen gewijzigd. De bewoners aan de overkant beseffen dat de bebouwing niet kan worden tegengehouden maar hebben toch een bezwaar ingediend. Sofia Rodriguez Onraedt: "Omdat wij over niets op de hoogte gebracht werden. Welke voorzieningen voorziet men bijvoorbeeld voor het parkeren? Dat kan namelijk wel een probleem worden. Mijn man is brandweerman en stelt zich op dat vlak ook vragen."Waar zowat de hele wijk zich zorgen over maakt, is de bomenrij tussen de twee woonrijen. "Deze bomen moeten beschermd worden", zegt woordvoerster Els Devos, lid van het wijkcomité. "Wij eisen een boombeschermingsplan. Als men daar gaat bouwen, kunnen de bomen beschadigd worden en zelfs sterven. Boomchirurg Dirk Berteyn zal nu de bomen inspecteren."Volgens Dirk Berteyn zien de witte esdoornen er alvast op het eerste gezicht in elk geval gezond uit: "Ik zal ze nu elk apart onderzoeken en met een drone ook het geheel bekijken. Na het bouwen van de woningen zullen we dat opnieuw doen. Vele steden, zoals Brugge, hebben een boombeschermingsplan, maar Kortrijk niet. Het is al eens op de gemeenteraad gekomen maar men houdt het bij een aanbeveling. Maar dat moet dan ook opgevolgd worden. De bomen zullen aan de achtertuinen van de nieuwe woningen grenzen, maar tuinhuizen zijn daar toegelaten en dat wordt dan gevaarlijk. De bewuste bomen zijn eigendom van de stad, die er dus verantwoordelijk voor is dat ze op de juiste manier onderhouden en gesnoeid worden..""Wij willen een signaal geven", zegt Els Devos. "Wij willen dat de bomen blijven. Het zou kunnen dat de nieuwe bewoners vinden dat ze door de bomen te weinig zon in hun tuin krijgen of dat ze in de herfst last krijgen van bladerval. Men zou dan kunnen opperen dat de bomen ziek waren. Dat willen we verhinderen."