Wijzer Omgaan met de Planeet is voortgevloeid uit de duurzame levensstijl die Bert Reubens (37) met zijn echtgenote Lies Huys en hun drie dochters Floo (9), Janne (7) en Nette (3) aan de dag leggen. "Ik ben al mijn hele leven met het milieu en de natuur bezig", zegt de onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, "maar vorig najaar kwam de échte klik."
...

Wijzer Omgaan met de Planeet is voortgevloeid uit de duurzame levensstijl die Bert Reubens (37) met zijn echtgenote Lies Huys en hun drie dochters Floo (9), Janne (7) en Nette (3) aan de dag leggen. "Ik ben al mijn hele leven met het milieu en de natuur bezig", zegt de onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, "maar vorig najaar kwam de échte klik."Tijdens een rondreis doorheen Indonesië werd het gezin geconfronteerd met de wereldwijde klimaat- en milieuproblematiek. "Het viel ons vooral op hoe het vele plastic de wereld vervuilde. Het land kreunt ook onder de palmolie-industrie. Elk uur worden er 300 voetbalvelden oerwoud gekapt om oliepalmplantages op te starten. Eenmaal thuis besloten we om voor Music For Life herbruikbare tassen en palmolievrije producten te verkopen."De actie werd een succes en dat zette Bert en zijn familie aan het denken. "Als we allemaal een kleine inspanning voor milieu en klimaat leveren, kunnen we wel degelijk een verschil maken. Veel druppels doen die hete plaat heus wel afkoelen. Wijzelf leven ondertussen erg milieubewust. We vermijden zoveel mogelijk verpakkingen en plastic, kopen onze groenten op de boerenmarkt of kweken die zelf en we beperken onze vleesconsumptie tot twee à drie keer per week. De herkomst van onze voeding is ook belangrijk. Hoe lokaler, hoe minder kilometers die hebben moeten afleggen.""We hebben nog een eigen auto voor de verdere verplaatsingen, maar in Tielt verplaatsen we ons vrijwel altijd per (bak)fiets. En als we dan toch de auto van stal moeten halen, proberen we te carpoolen. Naar mijn job neem ik de trein. En neen, die levenswijze is helemaal geen opgave. Je moet gewoon de switch maken. Eens je je die denkwijze eigen hebt gemaakt, loopt alles van een leien dakje. Sinds kort maken we ook onze eigen was- en schoonmaakproducten. Die zijn in een handomdraai klaar én milieuvriendelijk."Bert wil - samen met enkele gelijkgestemde zielen - ook andere mensen warm maken om meer in harmonie met het milieu te leven. "Velen zeggen dat de sleutel bij de overheden en grote bedrijven ligt. Dat is inderdaad cruciaal, maar ook als burger heb je een kans om iets in beweging te zetten. Alleen, dan moeten we allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Hier in Tielt lijken we stappen in de juiste richting te zetten."Uit het engagement van Bert en Lies groeide WOP ofte Wijzer Omgaan met de Planeet, een gloednieuwe vzw die een bewustzijn wil creëren rond het belang van een duurzamere levensstijl. "In onze kerngroep zitten intussen ook Karen Ver Eecke, Sonja Van Bruwaene en Wim Moyaert en nog meer geïnteresseerden zullen zich binnenkort aansluiten. Samen willen we écht iets in beweging zetten. Enerzijds willen we als adviesorgaan optreden en scholen, verenigingen, sportclubs of handelszaken bijstaan in hun zoektocht hoe ze milieuvriendelijker te werk kunnen gaan."Anderzijds koestert WOP nog een stevigere ambitie. "Om onze wensen in realiteit om te zetten, hebben we nood aan een fysieke plek. Een locatie die het midden houdt tussen een winkel en een ontmoetingsplaats waar we activiteiten kunnen organiseren, maar ook een ruim assortiment aan duurzame producten met een verhaal kunnen aanbieden. Uiteraard verpakkingsarm en liefst ook lokaal. Het is onze ambitie om tegen deze zomer een dergelijke pop-up op te starten en die enkele dagen per week te openen."Daarvoor rekent WOP wel op steun van de stad. "De eerste gesprekken met het stadsbestuur staan al gepland en we hopen dat zij ons kunnen faciliteren door bijvoorbeeld een pand ter beschikking te stellen. We geloven er sterk in dat dit concept de komende jaren alleen maar aan belang zal winnen. Met ons eigen gezin trekken we al langer met onze eigen potjes naar bijvoorbeeld de slager. Bewustmaking is heel belangrijk en daar kan ons pop-upinitiatief een bepalende rol in spelen."