Aan het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk werd een zak achtergelaten met daarin 35 kg dierlijke mest, vermoedelijk afkomstig van ...

Aan het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk werd een zak achtergelaten met daarin 35 kg dierlijke mest, vermoedelijk afkomstig van geiten of schapen. Het opruimen en verwerken van dit afval kostte de gemeente 50 euro.Een tweede sluikstort werd opgemerkt aan de glasbol in de Twee Molensstraat (foto). Daar liet iemand 40 kg bouw- en sloopafval achter. Het opruimen hiervan kostte 120 euro.Het gemeentebestuur doet een oproep naar mensen die getuige waren van deze sluikstorten, of ergens anders een sluikstorter aan het werk zien, dit te melden via woonenleefomgeving@zwevegem.beGeven we ook nog even mee dat het containerpark tijdens de verlofperiode normaal open is.(Foto GV)