"Al jaren pleiten wij voor de bouw van windmolens en eindelijk komt er een duidelijker beleidskader. Niet in elke achtertuin moet er een turbine komen, maar vooral in de landbouwsector en op industrieterreinen zijn er mogelijkheden", zegt Marc Deprez. "De overheid subsidieert tot 35 procent van de investering. Een middelgrote windmolen kost al snel 330.000 euro, maar kan op zeven jaar terugverdiend zijn. Zo'n investering gaa...

"Al jaren pleiten wij voor de bouw van windmolens en eindelijk komt er een duidelijker beleidskader. Niet in elke achtertuin moet er een turbine komen, maar vooral in de landbouwsector en op industrieterreinen zijn er mogelijkheden", zegt Marc Deprez. "De overheid subsidieert tot 35 procent van de investering. Een middelgrote windmolen kost al snel 330.000 euro, maar kan op zeven jaar terugverdiend zijn. Zo'n investering gaat zeker 20 jaar mee. Een middelgrote windmolen produceert jaarlijks ongeveer 150.000 kilowatt. Enkel grootverbruikers komen dus in aanmerking. Ik denk maar aan varkensboeren met een eigen mestverwerkingsinstallatie, kippenbedrijven of melkveebedrijven met robotten.Tijdens de eerste aanvraagronde van de minister is er één Diksmuidse middelgrote windturbine op een landbouwbedrijf goedgekeurd. De tweede ronde loopt tot eind mei. Ik vernam dat er één aanvraag is ingediend voor een molen van 15 meter en twee voor één van 50 meter. Ik verwacht weinig tegenstand van buurtbewoners omdat landbouwbedrijven vaak niet dichtbij de dorpskernen zijn gevestigd. Uiteraard zal het een ruimtelijke impact hebben, maar er moet iets gebeuren willen we de milieudoelstellingen behalen tegen volgend jaar", benadrukt Marc."Ik juich niet alleen de investeringen in windmolens toe, maar ook die in zonne-energie want beide vullen elkaar perfect aan. Voor een optimaal rendement zou de ondernemer voor beide moeten gaan", vervolgt Deprez. "We zullen ons als stadsbestuur ook blijven inspannen. Ik hoop dat we binnen de tien jaar volledig kunnen werken op duurzame energie. We blijven de investeringen in kleine en middelgrote windmolens bij ondernemingen aanmoedigen en we onderzoeken op welke openbare gebouwen we nog zonnepanelen kunnen plaatsen. In Nieuwkapelle staan er nu twee windturbines. Idee Diksmuide wil er daar nog vier grote bij. We starten de onderhandelingen met de nieuwe minister na de verkiezingen van mei op. Iedereen heeft de mond vol van alternatieve energie, dus moeten we allemaal inspanningen leveren zodat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen", besluit eerste schepen Marc Deprez.(GUS)