Het provinciedomein ligt in Europees beschermd natuurgebied dat eiken- en beukenbossen naar voor schuift. Om een divers en vitaal bosbestand te verkrijgen wordt er in een oppervlakte van twee hectare bos gedund v...

Het provinciedomein ligt in Europees beschermd natuurgebied dat eiken- en beukenbossen naar voor schuift. Om een divers en vitaal bosbestand te verkrijgen wordt er in een oppervlakte van twee hectare bos gedund volgens het bosbeheerplan.De mooiste inheemse bomen worden hier gespaard. De tamme kastanje zal gekapt worden. Door het kappen komt er veel meer licht tot op de bosbodem, met een rijkere ondergroei tot gevolg. Het hakhout van tamme kastanje kan dienen voor het vervaardigen van weideafsluitingen binnen het provinciedomein.Daarnaast is er nog een bosperceel van 0,5 hectare bestaande uit de uitheemse Amerikaanse eik. Dat perceel wordt volledig gekapt en in het voorjaar van 2020 opnieuw aangeplant met inheemse soorten zoals wintereik, beuk, berk, linde,... Door dergelijke bosbestanden om te vormen naar inheemse soorten, neemt de biodiversiteit sterk toe. Die bomen worden nadien openbaar verkocht aan een erkende bosexploitant.De werken duren tot 15 november. Tot dan is voor de veiligheid een omleiding voorzien van het Kemmelbergwandelpad.(EF)