"Dat we daar precies een nest van Aziatische hoornaars gevonden, kwam niet helemaal als een verrassing", aldus Dries Laget:. "Het is al twee weken dat de wespen gedetecteerd werden bij Dirk Desmadryl en dat we wisten dat ergens in de buurt een nest moest zijn. Maar dan nog is het niet gemakkelijk om dat nest te vinden, zeker als blijkt - zoals hier het geval is - dat ze ergens binnen hun nest bouwden. Zowat drie vierde van de nesten wordt gevonden hoog in bomen, een kwart van de nesten worden dan weer gemaakt in woonomgevingen. Nadat er vorig jaar al enkele nesten g...

"Dat we daar precies een nest van Aziatische hoornaars gevonden, kwam niet helemaal als een verrassing", aldus Dries Laget:. "Het is al twee weken dat de wespen gedetecteerd werden bij Dirk Desmadryl en dat we wisten dat ergens in de buurt een nest moest zijn. Maar dan nog is het niet gemakkelijk om dat nest te vinden, zeker als blijkt - zoals hier het geval is - dat ze ergens binnen hun nest bouwden. Zowat drie vierde van de nesten wordt gevonden hoog in bomen, een kwart van de nesten worden dan weer gemaakt in woonomgevingen. Nadat er vorig jaar al enkele nesten gevonden werden in het noorden van Frankrijk, is het ook geen verrassing dat dit nest nu gevonden werd in Poperinge." "Gezien de intense activiteit van de Aziatische hoornaars bij de bijenkasten van Dirk Desmadryl, hadden we eigenlijk ook een groter nest verwacht. Her en der wordt gewag gemaakt van een nest van 50 cm diameter, maar in feite ging het 'maar' om een nest van 30 cm. Er was ook niet veel activiteit meer, dus veel moeite heeft het niet gekost om het op te ruimen."Wellicht zijn al honderden koninginnen uitgezwermd, waardoor de opmars van de Aziatische hoornaar in West-Vlaanderen vermoedelijk niet meer tegen te houden is. "Ik denk dat het sowieso al naïef was om te geloven dat we in Vlaanderen niet zouden te maken kunnen hebben met de Aziatische hoornaar of dat we hun opmars zouden kunnen tegenhouden. De wespen werden in Europa voor het eerst gesignaleerd in de buurt van Bordeaux en hebben daarna gestaag hun opmars richting noorden voortgezet. Sowieso zullen ze nog verder opschuiven naar het noorden. Toch zijn we blij dat we dit nest hebben kunnen vernietigen. Ook al hebben we het probleem niet in de kiem kunnen smoren, de vernietiging van het nest zal wel al een onmiddellijke impact hebben op de imkers in de nabije omgeving van het nest."Op Facebook wordt geopperd dat een strenge winter met vriestemperaturen nog het tij zou kunnen keren, maar dat gelooft Dries niet. "Dat klopt niet. De hoornaars komen uit een klimaat gelijkaardig als het onze en zijn dus aangepast aan winterse temperaturen. Wellicht zullen door vrieskou wel enkele werksters sneuvelen, maar niet in die mate dat de soort volledig uitgeroeid kan worden. Een grotere sterfte onder de hoornaars mogen we eerder verwachten in het voorjaar als er een concurrentiestrijd zal uitbarsten onder de koningen voor een nestplaats. Daardoor zullen zowat 95 % van de koninginnen uitvallen."Amateurimkers die hun bijen willen beschermen, hebben niet veel opties. "Ze kunnen eigenlijk heel weinig doen behalve afwachten tot er een Aziatische hoornaars gespot worden. Dan is het kwestie van zo snel mogelijk het nest te vinden en het te vernietigen", besluit Dries Laget. (TOGH)