Miet Durnez (CD&V) bracht de vraag van de Ieperse triatlonclub op de agenda van de jongste gemeenteraad. "Sinds 1 oktober is er een nieuwe Vlarem-wetgeving van kracht", aldus Durnez. "Deze maakt het gemakkelijker om zwemmen in open water toe te laten voor leden van specifieke clubs, zoals langeafstandszwemmers in clubverband en triatlonclubs. Het is duidelijk dat er een grote nood is aan mogelijkheden om te trainen in open water in de streek. Daarnaast had het huidige bestuur ook ambitieuze plannen met Dikkebusvijver dus deze wijziging is mooi meegenomen. Het water van Dikkebusvijver krijgt, met uitzondering van de blauwalgenproblematiek, steeds ...

Miet Durnez (CD&V) bracht de vraag van de Ieperse triatlonclub op de agenda van de jongste gemeenteraad. "Sinds 1 oktober is er een nieuwe Vlarem-wetgeving van kracht", aldus Durnez. "Deze maakt het gemakkelijker om zwemmen in open water toe te laten voor leden van specifieke clubs, zoals langeafstandszwemmers in clubverband en triatlonclubs. Het is duidelijk dat er een grote nood is aan mogelijkheden om te trainen in open water in de streek. Daarnaast had het huidige bestuur ook ambitieuze plannen met Dikkebusvijver dus deze wijziging is mooi meegenomen. Het water van Dikkebusvijver krijgt, met uitzondering van de blauwalgenproblematiek, steeds 'zeer goed' als kwaliteitsniveau. Dus indien een club goedkeuring vraagt om te zwemmen in open water en de club kan voldoen aan de gevraagde voorwaarde om minimum één toezichter te voorzien vertrouwd met reddings -en reanimatietechnieken, kan dit dan goedgekeurd worden?""Er is inderdaad een versoepelde regelgeving van kracht voor wat betreft het zwemmen in open water", repliceerde schepen Patrick Benoot (Open Ieper). "Echter in uw vraag laat u uitschijnen alsof er maar één voorwaarde meer is om langeafstandszwemmen mogelijk te maken op Dikkebusvijver. Deze bewering klopt echter niet. Naast die toezichter blijken er nog heel wat andere voorwaarden van toepassing: onder andere het zwemwater moet voldoen aan milieukwaliteitsnormen, op kosten van de exploitant moet er tweewekelijks een bacteriologisch onderzoek gebeuren, er moeten stortbaden aanwezig zijn en op de bodem mogen er geen voorwerpen liggen waaraan de bezoekers zich kunnen verwonden." "De wetgeving is dus een zeer belangrijk onderdeel, maar we wijzen toch ook op een aantal andere mogelijke euvels", vervolgt Benoot. "We moeten vooreerst absoluut vermijden dat de verschillende waterrecreanten - hengelaars, kayakkers, sportkampen en eventueel zwemmers - niet met elkaar in conflict komen. Hiertoe zouden de nodige afspraken moeten gemaakt worden over de frequentie van de trainingen, de zone waarin de trainingen zullen plaatsvinden, vermijden van oeverbeschadiging... Ook zal er - gesteld dat er toelating wordt verleend voor het langeafstandzwemmen - bij sommige passanten de indruk gewekt worden dat iedereen zomaar kan zwemmen in Dikkebusvijver. Een duidelijke communicatie enerzijds en de opmaak van een politiereglement anderzijds is een absolute noodzaak. Dit vergt enige voorbereiding. Ten slotte zal het inderdaad ook niet altijd evident zijn om te zwemmen. De bloei van blauwalgen kan het zwemmen verbieden en het waterpeil dient voldoende te zijn.""De wetgeving is inderdaad enigszins versoepeld, al zijn er toch nog steeds verregaande voorwaarden van toepassing en zijn ook flankerende maatregelen noodzakelijk. Een tijdje terug zaten we al met de triatlonclub rond de tafel. Een nieuw overleg stond al op de planning naar aanleiding van deze wetswijziging", besluit Patrick Benoot. Pas sinds dinsdag is er opnieuw recreatie toegelaten op Dikkebusvijver. De bloei van eventueel toxische blauwalgen is uit de vijver verdwenen. De bloei en drijflagen zijn intussen weg en het water is opnieuw 'gezond'. Na advies van het Agentschap Gezondheid besliste burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) om het recreatieverbod op te heffen. (TOGH)