In een ver verleden, toen de vlasnijverheid nagenoeg de enige industriële activiteit was in Oostrozebeke, werd de enige waterloop die de gemeente rijk is, de Mandel, al eens de 'Golden River' genoemd. Die naam verwees naar de vlasactiviteit want aanvankelijk werd het vlas geroot in de Mandel. Door de opkomst van de rootputten geraakte het roten in de Mandel in onbruik en was het Mandelwater niet meer levensnoodzakelijk. Tot vandaag. De lokale landbouwactiviteit heeft erg te lijden onder de opeenvolgende droogteperiodes maar gelukkig biedt het Mandelwater hier voor veel landbouwers soelaas.
...

In een ver verleden, toen de vlasnijverheid nagenoeg de enige industriële activiteit was in Oostrozebeke, werd de enige waterloop die de gemeente rijk is, de Mandel, al eens de 'Golden River' genoemd. Die naam verwees naar de vlasactiviteit want aanvankelijk werd het vlas geroot in de Mandel. Door de opkomst van de rootputten geraakte het roten in de Mandel in onbruik en was het Mandelwater niet meer levensnoodzakelijk. Tot vandaag. De lokale landbouwactiviteit heeft erg te lijden onder de opeenvolgende droogteperiodes maar gelukkig biedt het Mandelwater hier voor veel landbouwers soelaas. Ook nu slaat de droogte alweer hard toe. Wie door het landelijke Oostrozebeke rijdt, heeft het vast al opgemerkt. Er wordt her en der beregend. We informeerden bij enkele landbouwers waarom dit zo vroeg op het jaar al nodig is. Volgens zij die hoofdzakelijk voedergewassen telen voor de veeteelt is de toestand nog niet rampzalig. De meeste maïs die vroeg gezaaid werd, is ontkiemd en doet het goed ondanks de huidige weersomstandigheden. Alleen de maïs die wat later werd gezaaid, heeft het erg moeilijk om te ontkiemen en kan best wat extra water gebruiken. Beregenen is hier zeker aangewezen. Door de droogte is ook de grasgroei gestagneerd. Na de eerste maaibeurt die nu is gebeurd, volgt normaal een snelle groei van het gras zodat een tweede maaibeurt of begrazing kan volgen, maar wanneer regen nog langer uitblijft, komt de voeding van de runderen sterk onder druk te staan wat leidt tot een meerkost, klinkt het.We gingen ook even ons licht opsteken bij schepen van Landbouw Carine Geldhof. "Het klopt dat de landbouwers nu al opnieuw aan het beregenen zijn geslagen en dit vooral op groenten- en aardappelvelden. Na de droge zomers van 2018 en 2019 zit de schrik er voor een nieuwe droge zomer goed in.""We vertrokken in september van een uitzonderlijke droge situatie. De oktoberregens wisten de toestand te normaliseren en zorgden ervoor dat de waterreserves weer wat aangevuld geraakten. Eind december 2019 en half maart 2020 volgden nog twee natte periodes.""Eind april waren de neerslagoverschotten echter alweer grotendeels weggewerkt. Omdat het in april warmer was dan normaal en door de noordoostenwind verdampte er bovendien veel water. Het bodemoppervlak droogde snel uit zodat beregenen weer noodzakelijk werd", legt de schepen uit."Hier in Oostrozebeke hebben de meeste landbouwers een watervoorraad in een open put of gebruiken ze het water uit de Mandel om te beregenen. Daar wordt nu gretig van gebruik gemaakt zolang er geen captatieverbod wordt opgelegd vanuit de overheid.""Maar het natuurlijke water raakt stilaan op. De Mandel is al op bepaalde plaatsen alsmaar smaller geworden zodat de kans groot is dat een captatie van water uit natuurlijke waterlopen weer aan banden wordt gelegd. Het is ook zo dat het rampenfonds waarop landbouwers vroeger een beroep konden doen bij extreme droogte werd afgeschaft. Men kan zich nu wel tegen dat natuurfenomeen verzekeren maar dat is uiteraard niet goedkoop." (CLY)