Recycleren is deze dagen een heikel onderwerp in Kortrijk. Sinds het containerpark aan de Graaf Karel de Goedelaan dicht ging en je op het park in de Maandagweg alleen nog terecht kan met niet-betalende fracties , moeten Kortrijkzanen een heel eind met hun afval. Met gratis fracties kan je ook in Heule terecht. Wie gerief mee heeft waar je voor moet betalen, brandbaar afval bijvoorbeeld, kan enkel nog terecht in Rollegem of in buurgemeente Harelbeke. Maar omdat Harelbeke niet met een systeem van afspraken werkt, zorgt dat geregeld voor lange files en gefrustreerde Kortrijkzanen.
...

Recycleren is deze dagen een heikel onderwerp in Kortrijk. Sinds het containerpark aan de Graaf Karel de Goedelaan dicht ging en je op het park in de Maandagweg alleen nog terecht kan met niet-betalende fracties , moeten Kortrijkzanen een heel eind met hun afval. Met gratis fracties kan je ook in Heule terecht. Wie gerief mee heeft waar je voor moet betalen, brandbaar afval bijvoorbeeld, kan enkel nog terecht in Rollegem of in buurgemeente Harelbeke. Maar omdat Harelbeke niet met een systeem van afspraken werkt, zorgt dat geregeld voor lange files en gefrustreerde Kortrijkzanen. Het Mobiel Recyclagepunt moet aan hun verzuchtingen tegemoet komen. "Er verdwijnt nog te veel afval in de restafvalzakken dat daar niet thuishoort", aldus schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe. Met het Mobiel Recyclagepunt wil de stad nu de drempel om te sorteren verlagen."Het Mobiel Recyclagepunt zal rondtrekken door Kortrijk en de deelgemeenten en zal elke werkdag op een andere locatie staan. Inwoners kunnen zo dicht bij huis afval sorteren. In totaal worden negen locaties aangedaan. Naast de Graanmarkt staat het Mobiel Recyclagepunt ook wekelijks aan het voormalig zwembad Mimosa. In Bissegem staat het afwisselend de ene week in de Tientjesstraat en de andere op de Rietput. Markenaren kunnen de ene week terecht op het Olympiadeplein en de andere in de Spinnersstraat. Om de twee weken staat het Mobiel Recyclagepunt ook in Kooigem, Aalbeke, Sente en op de parking Stade in Kortrijk.Opgepast, ook op het mobiele containerpark kan je enkel terecht met gratis fracties. Er aankomen met een camionette of aanhangwagen is bovendien absoluut uit den boze. Welk afval kan je dan wel kwijt in het Mobiel Recyclagepunt? Kleine stukken hard plastiek zoals speelgoed of huishoudmateriaal, klein elektrisch materiaal zoals scheermachines of tablets, kleine metalen voorwerpen zoals keukengerei en bakvormen, kleine stukken vlak glas uit fotokadertjes of spiegeltjes, isomo, cd's en dvd's, kurken en kleine houten voorwerpen zoals fotokadertjes of kratjes. "Andere soorten afval kunnen niet terecht op het Mobiel Recyclagepunt. Daarvoor zijn er de ophaalrondes voor restafval, PMD en papier en karton, er zijn glasbollen, compostpaviljoenen en recyclageparken", legt de schepen uit. Reserveren hoeft niet. Inwoners van Kortrijk en deelgemeenten mogen het afval zonder afspraak naar het Mobiel Recyclagepunt brengen. "Let wel, het gaat telkens om kleine stukken en kleine hoeveelheden. Het moet in een grote boodschappentas passen", benadrukt de schepen. Wel kunnen Kortrijkzanen ook hun groenafval kwijt aan het Mobiel Recyclagepunt. Met uitzondering van de Graanmarkt op maandag, staat het Mobiel Recyclagepunt namelijk op alle locaties samen met de groenkar. Inwoners van Groot-Kortrijk kunnen al langer een beroep doen op de rondreizende groenkar. Die zal nu dus ook meer locaties aandoen. Daar kunnen gratis kleine hoeveelheden hard en zacht groenafval naartoe gebracht worden zoals grasmaaisel, onkruid, bladeren, takken, snoeisel van struiken en bomen. Groenafval aanvoeren kan enkel met een personenwagen, niet met een bestelwagen of aanhangwagen."In Kortrijk zijn we goed bezig. In het jaar 2019 zorgde elke Kortrijkzaan gemiddeld voor 148,2 kg afval in de restafvalzak. Dat was een daling van ongeveer twee kg ten opzichte van 2018. Het streefdoel, opgelegd door OVAM, voor Kortrijk is 159 kg. Daar zitten we dus flink onder. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Want in de IMOG-gemeenten verdwijnt gemiddeld nog altijd 26,5 kg recycleerbaar afval per inwoner per jaar in de restafvalzakken""Met dit Mobiel Recyclagepunt willen we de Kortrijkzanen bewust maken van het belang van sorteren. Maar we doen meer dan dat. We willen het ook gemakkelijker maken om te sorteren. In het Mobiel Recyclagepunt kunnen ze dicht bij huis, eenvoudig en gratis recycleerbaar afval kwijt zodat dat niet thuis in de weg blijft liggen of in een restafvalzak verdwijnt", besluit de schepen.