De deputatie volgde daarmee de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke, van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse regering en van het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Een bezwaar van eigenaars van aanpalende weilanden ...

De deputatie volgde daarmee de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke, van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse regering en van het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Een bezwaar van eigenaars van aanpalende weilanden wordt door de deputatie weerlegd. Het zou een grootschalig kippenbedrijf betreffen, gelegen in agrarisch gebied en dus zone-eigen. Het bedrijf is tevens gelegen in een zone binnen het gemeentelijk RUP dat hernieuwbare energie toelaat als passen in het landschap, aldus nog de provincie. De windmolen is in de eerste plaats gericht op de energiebehoeften van het bedrijf.Volgens voorafgaand onderzoek is een molen met tiphoogte van 50 meter verantwoord, gelet op de reeds aanwezige kippenstallen van het bedrijf, kippenstallen in de ruime omgeving, grote windmolens verderop langs het kanaal, de industriezone aan de overkant van het kanaal, enz. De provincie is van oordeel dat de hinderaspecten op de ruimere omgeving aanvaardbaar zijn. Een geluidsstudie zou aantonen dat er buiten een straal van 100 meter geen onaanvaardbare hinder te verwachten valt. De dichtste vreemde woning bevindt zich op ruim 200 m. Er bevinden zich ook geen kwetsbare of bijzondere installaties in de omgeving, waardoor ook tegemoet wordt gekomen aan de veiligheidsvoorzieningen, besluit de provincie.