De deputatie volgde daarmee de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke, van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse regering en van het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Een bezwaar van eigenaars van aanpalende weilanden ...