Het symposium was oorspronkelijk ter plaatse in het Zwin Natuur Park gepland. Door covid is men genoodzaakt om het symposium online aan te bieden in de vorm van een webinar. Dit heeft als voordeel dat meer geïnteresseerden kunnen deelnemen. Begijn Le Bleu, de grappigste bekende vogelkijker van Vlaanderen, bekend van zijn podcast met bijhorend boek 'Fwiet Fwiet' zal de webinar in goede banen leide...

Het symposium was oorspronkelijk ter plaatse in het Zwin Natuur Park gepland. Door covid is men genoodzaakt om het symposium online aan te bieden in de vorm van een webinar. Dit heeft als voordeel dat meer geïnteresseerden kunnen deelnemen. Begijn Le Bleu, de grappigste bekende vogelkijker van Vlaanderen, bekend van zijn podcast met bijhorend boek 'Fwiet Fwiet' zal de webinar in goede banen leiden.Leo Zwarts, mede-auteur van het onvolprezen boek 'Living on the Edge' vertelt over de Europese trekvogels als overwinteraar in de droge Sahel.Sinds de publicatie van het boek zijn Leo Zwarts en zijn mede-onderzoekers niet bij de pakken blijven zitten en zijn zij doorgegaan met het onderzoek naar overwinterende trekvogels in de Sahel.Piet van den Hout licht de 'Migratie bij steltlopers' toe. Weinig vogels zijn op zulke sublieme wijze aangepast aan lange afstandsmigratie als bepaalde steltlopersoorten. Sommige steltlopers ondernemen elk jaar weer epische trektochten. Ze leggen daarbij enorme afstanden af en ze komen terecht in gebieden die klimatologische uitersten zijn. Onderweg zijn er allerlei gevaren, zoals gevleugelde predatoren, met name valken. Piet van den Hout deed zijn promotiewerk over de relaties tussen slechtvalken en steltlopers in de Waddenzee en in West-Afrika.Anny Anselin, voorheen verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), vertelt over bruine kiekendieven, een imposante roofvogel die regelmatig in het Zwin te zien is én een trekvogel. Anny is al jaren de drijvende kracht achter een project waarbij bruine kiekendieven worden voorzien van zowel zenders als wingtags. Dit leverde heel wat informatie over de bewegingen van bruine kiekendieven die in onze contreien broeden, zowel wat betreft hun trek naar de Afrikaanse wintergebieden als hun bewegingen hier bij ons. (DM)