Gouverneur Decaluwé laat onderzoeken of bij zo'n vaststelling het landbouwvoertuig in beslag kan worden genomen. In elk geval geldt het verbod op waterpompen uit beken en sloten voor het gehele IJzerbekken.

De politie had eerder al een aantal landbouwers betrapt op het oppompen van water om hun groenten op de verdorde akkers te beregenen. Er werden waarschuwingen uitgeschreven, maar geen boetes. Dat verandert dus.

Voetbalterreinen

De gouverneur neemt ook beperkende maatregelen voor de recreatieve sector. Voetbalterreinen besproeien in deze waterschaarste is onverantwoord. Ook de pleziervaart wordt tijdelijk niet meer afzonderlijk versast, aldus de gouverneur. Er is een captatieverbod uit alle waterlopen in heel West-Vlaanderen om sportterreinen te beregenen.

Kanaalwater

Landbouwers die buiten het IJzerbekken actief zijn, kunnen wel nog water gebruiken uit waterlopen en vaarten. 'Kleine' gebruikers, zoals landbouwers of particulieren, moeten dat alleen melden bij Waterwegen en Zeekanaal. Tot 500.000 liter per jaar is dat gratis. Wie meer wil gebruiken, moet daarvoor een vergunning vragen en die kost 125 euro per jaar. Heel grote verbruikers krijgen een meetinstallatie en moeten per liter betalen.

Volgens gouverneur Decaluwé is het niet uitgesloten dat er in de loop van de week nog meer beperkende maatregelen volgen.

(red)

Gouverneur Decaluwé laat onderzoeken of bij zo'n vaststelling het landbouwvoertuig in beslag kan worden genomen. In elk geval geldt het verbod op waterpompen uit beken en sloten voor het gehele IJzerbekken. De politie had eerder al een aantal landbouwers betrapt op het oppompen van water om hun groenten op de verdorde akkers te beregenen. Er werden waarschuwingen uitgeschreven, maar geen boetes. Dat verandert dus.De gouverneur neemt ook beperkende maatregelen voor de recreatieve sector. Voetbalterreinen besproeien in deze waterschaarste is onverantwoord. Ook de pleziervaart wordt tijdelijk niet meer afzonderlijk versast, aldus de gouverneur. Er is een captatieverbod uit alle waterlopen in heel West-Vlaanderen om sportterreinen te beregenen.Landbouwers die buiten het IJzerbekken actief zijn, kunnen wel nog water gebruiken uit waterlopen en vaarten. 'Kleine' gebruikers, zoals landbouwers of particulieren, moeten dat alleen melden bij Waterwegen en Zeekanaal. Tot 500.000 liter per jaar is dat gratis. Wie meer wil gebruiken, moet daarvoor een vergunning vragen en die kost 125 euro per jaar. Heel grote verbruikers krijgen een meetinstallatie en moeten per liter betalen.Volgens gouverneur Decaluwé is het niet uitgesloten dat er in de loop van de week nog meer beperkende maatregelen volgen.(red)