In Avelgem beschikt het recyclagepark nog niet over een weegbrug. Hierdoor is het haast onmogelijk om het juiste tarief te bepalen voor de aanvoer van afvalstoffen. Avelgem rekent daarom een forfaitair bedrag aan voor de betalende fracties. De cijfers van de laatste jaren geven echter duidelijk aan dat de werkelijke kost amper doorgereken...

In Avelgem beschikt het recyclagepark nog niet over een weegbrug. Hierdoor is het haast onmogelijk om het juiste tarief te bepalen voor de aanvoer van afvalstoffen. Avelgem rekent daarom een forfaitair bedrag aan voor de betalende fracties. De cijfers van de laatste jaren geven echter duidelijk aan dat de werkelijke kost amper doorgerekend wordt aan de vervuiler en dat de afvalkost vooral gedragen wordt via de algemene belastingen. Hierdoor bleek het Avelgemse recyclagepark onder de goedkoopste van de regio te vallen en dat is ook anderen niet ontgaan.Het bestuur merkte op dat het huidige systeem de laatste tijd meer afvaltoeristen aantrekt uit de naburige gemeenten, die via-via toch een manier vonden om makkelijk in het Avelgemse containerpark grote ladingen van onder andere bouwafval goedkoop kwijt te geraken. Door deze extra aanvoer van afval stijgt voor de gemeente ook de afvalverwerkingskost. De ramingen voor 2016 voorspellen een kostenstijging van 19 procent, wat het totaal op zo'n 609.929 euro zou brengen.Een weegbrug installeren op de huidige locatie bleek technisch onmogelijk. Blijft nog één alternatief over: het verbieden van bestel- en aanhangwagens op het recyclagepark in Avelgem. Die maatregel gaat vanaf 1 januari in. De inwoners met niet-toegelaten voertuigen waaronder bestelwagens, personenwagens ingeschreven als lichte vracht, landbouwvoertuigen en aanhangwagens kunnen wel met hun afval terecht op de nabijgelegen afvalparken van Imog in Moen en Harelbeke. Daar krijgt de aanvoerder wel een correcte prijs aangerekend.Het milieustraatje en het binnenbrengen van klein gevaarlijk afval, frietvet en elektrische toestellen blijven in Avelgem gratis.(JMA - Foto JMA)