"Van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen kregen we de afgelopen jaren steevast drie sterren voor onze bloempolitiek, en slechts twee voor de bescherming en promotie van de bijenpopulatie in onze regio", vertelt Tom Beunens (Tandem), schepen van Ruimtelijke Ordening.
...

"Van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen kregen we de afgelopen jaren steevast drie sterren voor onze bloempolitiek, en slechts twee voor de bescherming en promotie van de bijenpopulatie in onze regio", vertelt Tom Beunens (Tandem), schepen van Ruimtelijke Ordening. "Nu willen we graag die derde ster behalen. Daarom zetten we op acht plekken in op ecologisch maaibeheer, wat meer bestuivende insecten aan moet trekken. Zo zullen er plantensoorten en bloemen groeien die voorheen de kans niet kregen zich te ontwikkelen." Zo zullen de Munkkouter (nabij Wadi), het grasplein bij de Ruggestraat, de achterzijde van de Kasteelburcht, de Driesstraat in Avelgem en de Korenstraat in Outrijve omgetoverd worden tot walhalla's van de biodiversiteit. Ook tussen de Oudenaardsesteenweg en de Lindestraat en in de wijk Ettenheim zal Avelgem een ecologisch plekje planten. "Op die plaatsen zullen er bovendien educatieve borden komen die het doel hiervan uitleggen", duidt Beunens. "Zo verklaren we de ietwat verwilderde omgeving aan passanten, en leren mensen ook iets bij." De strategie van het ecologisch maaibeheer is populair in onze streken. Vorige zomer nog tekende de stad Kortrijk het charter 'ByeByeGrass', dat een klimaatrobuuste en biodiverse stadsomgeving voorstaat. Bij de toepassing van ecologisch maaibeheer wordt er, afhankelijk van de locatie, slechts één keer per maand gesnoeid. Die frequentie kan zelfs dalen tot twee à drie keer per jaar: rond juni en september krijgen de graszoden een beurt. (JS)