Schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V): "De stad Poperinge diende in 2017 een lokaal klimaatproject 'Photovoltaïsche panelen op stads- en OCMW gebouwen' in bij de provincie West-Vlaanderen. Halfweg vorig jaar werd hiertoe in de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Het project bestaat uit drie onderdelen: de plaatsing van PV-panelen op het jeugdcentrum De Kouter en de bibliotheek (reeds uitgevoerd en in gebruik sinds het najaar 2018); onderzoek naar de haalbaarheid van PV-panelen op patrimonium Stad en OCMW door vzw BAS Bouwen uit Veurne (uitgevoerd in najaar 2018) en vanuit dit onderzoek een bijkomende realisatie van PV-panelen (uit te voeren in 2019)."

"Wat nu aan de gemeenteraad werd voorgelegd is het derde luik van het project. Negen locaties werden uit de studie geselecteerd voor de realisatie van extra PV-panelen. Goed voor (in deze fase) een totale geraamde extra investering van 145.684 euro (BTW in). En goed voor wellicht ongeveer 350 extra zonnepanelen en een geraamd totaal vermogen van 98,5 kWp (kilowattpiek). Het totale project (inclusief de reeds gerealiseerde panelen op jeugdcentrum en bib) behelst een geraamde investering van 220.000 euro. De stad ontvangt hiervoor van de provincie West-Vlaanderen via het ingediende lokaal klimaat project een subsidie van 100.000 euro", aldus nog de schepen.

Het doel van dit project is meervoudig: de stad wenst resoluut in te zetten op duurzaamheid en energiezuinigheid; het voortouw nemen in de realisatie van de doelstelling beschreven in het Burgemeestersconvenant (met name CO2-reductie) en dit ook uitdragen naar de inwoners; en door de realisatie van de verschillende PV-projecten in het lokaal klimaatproject via de provincie West-Vlaanderen wenst de stad jaarlijks 25 ton CO2 uit te sparen.

Op volgende gebouwen worden er nu nog nieuwe zonnepanelen voorzien: de ontmoetingscentra (OC) van Abele, Proven, Reningelst, Roesbrugge en Krombeke, KSA, Duinkerkestraat 57, aanleunappartement 't Wingeroen, Beiaardstraat 6, site sportzone, Ouderdomseweg 1 en op de nieuwe site stedelijke werkplaatsen, Ouderdomseweg 9B. Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de stad de procedure voert en in naam van OCMW Poperinge en AGB De Kouter bij de gunning van de opdracht zal optreden. Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

(AHP)

Schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V): "De stad Poperinge diende in 2017 een lokaal klimaatproject 'Photovoltaïsche panelen op stads- en OCMW gebouwen' in bij de provincie West-Vlaanderen. Halfweg vorig jaar werd hiertoe in de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Het project bestaat uit drie onderdelen: de plaatsing van PV-panelen op het jeugdcentrum De Kouter en de bibliotheek (reeds uitgevoerd en in gebruik sinds het najaar 2018); onderzoek naar de haalbaarheid van PV-panelen op patrimonium Stad en OCMW door vzw BAS Bouwen uit Veurne (uitgevoerd in najaar 2018) en vanuit dit onderzoek een bijkomende realisatie van PV-panelen (uit te voeren in 2019).""Wat nu aan de gemeenteraad werd voorgelegd is het derde luik van het project. Negen locaties werden uit de studie geselecteerd voor de realisatie van extra PV-panelen. Goed voor (in deze fase) een totale geraamde extra investering van 145.684 euro (BTW in). En goed voor wellicht ongeveer 350 extra zonnepanelen en een geraamd totaal vermogen van 98,5 kWp (kilowattpiek). Het totale project (inclusief de reeds gerealiseerde panelen op jeugdcentrum en bib) behelst een geraamde investering van 220.000 euro. De stad ontvangt hiervoor van de provincie West-Vlaanderen via het ingediende lokaal klimaat project een subsidie van 100.000 euro", aldus nog de schepen.Het doel van dit project is meervoudig: de stad wenst resoluut in te zetten op duurzaamheid en energiezuinigheid; het voortouw nemen in de realisatie van de doelstelling beschreven in het Burgemeestersconvenant (met name CO2-reductie) en dit ook uitdragen naar de inwoners; en door de realisatie van de verschillende PV-projecten in het lokaal klimaatproject via de provincie West-Vlaanderen wenst de stad jaarlijks 25 ton CO2 uit te sparen. Op volgende gebouwen worden er nu nog nieuwe zonnepanelen voorzien: de ontmoetingscentra (OC) van Abele, Proven, Reningelst, Roesbrugge en Krombeke, KSA, Duinkerkestraat 57, aanleunappartement 't Wingeroen, Beiaardstraat 6, site sportzone, Ouderdomseweg 1 en op de nieuwe site stedelijke werkplaatsen, Ouderdomseweg 9B. Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat de stad de procedure voert en in naam van OCMW Poperinge en AGB De Kouter bij de gunning van de opdracht zal optreden. Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.(AHP)