Meteen na de teleurstellende verkiezingsuitslag van 26 mei bood Oostendenaar John Crombez al zijn ontslag aan als voorzitter, maar dat werd toen geweigerd. Sindsdien liet Crombez in het midden of hij al dan niet kandidaat zou zijn voor een nieuwe termijn als voorzitter. Maar vandaa...