De cichoreisite Van Tieghem-Dupont in de nieuwe nijverheidswijk Krottegem" uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toont het belang van de stad Roeselare als centrum van de landbouwgebonden cichoreinijverheid. De fabriek van 1905-1910, het magaz...

De cichoreisite Van Tieghem-Dupont in de nieuwe nijverheidswijk Krottegem" uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toont het belang van de stad Roeselare als centrum van de landbouwgebonden cichoreinijverheid. De fabriek van 1905-1910, het magazijn met poortdoorrit waarboven jaarsteen '1902', en de gekasseide koer vormen samen een representatief voorbeeld van een begin 20ste-eeuwse site uit de voedingsnijverheid. De cichoreifabriek is niet enkel de enige bewaarde site in Roeselare die aan deze ooit rijke en bloeiende nijverheidstak herinnert, maar ze is ook op Vlaams niveau een unieke getuige van de cichoreiverwerking.KunstencentrumMomenteel staat de fabriek leeg. Het magazijn van 1902 wordt vandaag gebruikt als opslagplaats en atelier. Samen met de koer verkeert de site in relatief goede bouwfysische staat. Het bestendigen van de huidige situatie van leegstand is geen optie. Een herbestemming waarbij belang wordt gehecht aan de historische interpretatie van de site en van de cichoreinijverheid is aangewezen. Het stadsbestuur wil de site graag herbestemmen als kunstencentrum.Na een beslissing tot voorlopige bescherming volgt een openbaar onderzoek. Binnen uiterlijk een jaar moet de definitieve beslissing tot bescherming volgen.