Bij het uitbreken van de oorlog bestond het Duitse luchtwapen slechts uit langzame onbewapende vliegtuigen, hoofdzakelijk voor waarneming bestemd, maar tegen het einde van de oorlog had de Duitse luchtmacht een hoge graad van ontwikkeling bereikt en speelde die een grote rol in de beslissende fasen van het conflict.
...