Archeologen zijn volop bezig aan de opgravingen ter hoogte van de geplande ontsluitingsweg, die het zwaar verkeer voor aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes moet verminderen in de bebouwde kom van het Heuvellandse dorp Nieuwkerke. Tijdens een vooronderzoek werden vorig jaar restanten bovengehaald uit de prehistorie, Romeinse periode, middeleeuwen, vroegmoderne periode en WOI.
...