Mateusz (53cm; 3,985kg) w...

Mateusz (53cm; 3,985kg) werd geboren in het AZ Delta in Roeselare. In de Ryffelaerestraat heeft Wiktoria er een broertje bij.