"We willen vrouwen meer kracht geven om hun professionele kwaliteiten nog beter te laten benutten. Met die filosofie die we centraal stellen zijn we ervan overtuigd we een meerwaarde kunnen zijn voor vrouwelijke ondernemers", vertelt Katrien van Woep'ss ons.
...

"We willen vrouwen meer kracht geven om hun professionele kwaliteiten nog beter te laten benutten. Met die filosofie die we centraal stellen zijn we ervan overtuigd we een meerwaarde kunnen zijn voor vrouwelijke ondernemers", vertelt Katrien van Woep'ss ons. "Het is niet de bedoeling dat er een zoveelste hobby- of serviceclub wordt gecreëerd op Kortrijkse bodem. Het is wel ons doel om een inhoudelijk programma te brengen en ontplooiingskansen te bieden voor professionele vrouwen", aldus Katrien nog. Het initiatief heeft zichzelf de ambitie voorgedragen om een sociaal netwerk te creëren en een platform voor dames die eveneens kan dienen als klankbord.Het idee bij de initiatiefneemster is ontstaan uit de ervaring die ze opgedaan heeft in het harde werkleven. "De kracht is gekomen uit de vaststelling dat heel wat vrouwelijk potentieel onbenut is gebleven. Het was een persoonlijk gemis want ik merk wel dat heel wat onderneemsters en ook vrouwelijke C-functies een fora hebben waar ze terecht kunnen, maar dat de doorsnee professionele actieve vrouw zich onvoldoende kan ontplooien", verduidelijkt Katrien. Om daaraan te voldoen zal Woep'ss allerlei ontplooiingsmogelijkheden aanbieden zoals loopbaanbegeleiding, coaching, mentortrajecten, lerende netwerken en workshops. Men zal ook voorzien in een aanbod van de ludiekere activiteiten zoals interactieve lezingen, kamertheater, voordrachten en een Dames Troef Café."We bieden concreet een gratis beschikbare en toegankelijke ontmoetingsplaats. Een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar bruggen gebouwd kunnen worden. We richten ons ook niet specifiek op bepaalde functies binnen het ondernemerschap, maar willen er vooral zijn voor dames die niet bij de pakken willen blijven zitten en hun loopbaan in eigen handen durven nemen", benadrukt Katrien.Woep'ss wil zichzelf op de Vlaamse kaart zetten zich laten uitspreiden als een olievlek. De organisatie hoopt dat de naam op langere termijn een merknaam/label kan worden die idealiter op een cv vermeld kan worden. "Het zou fantastisch zijn mocht zoiets ooit op een CV komen", glimlacht Katrien ons toe.(TV)