Eind 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Oostkamp en WVI, de West-Vlaamse Intercommunale, gesloten tot het realiseren van een sociaal bouwproject in de Walstraat. Twee woningen,waarvan één verkrot, met een diepe tuin die tot aan het domein van de gemeenschapsschool in de Fonteinstraat reikt, werden aangekocht om dit pla...