Overal in de provincie kijkt het postpersoneel met argwaan naar de nieuwe maatregel, die in het hele land zou worden doorgevoerd. Zowel de vakbonden ACV en ACOD zullen nauwlettend opvolgen wat de maatregel met zich meebrengt. Marc Allossery, gewestelijk vrijgestelde voor ACV-TRANSCOM, maakt zich bedenkingen bij de veranderingen die op til zijn.
...

Overal in de provincie kijkt het postpersoneel met argwaan naar de nieuwe maatregel, die in het hele land zou worden doorgevoerd. Zowel de vakbonden ACV en ACOD zullen nauwlettend opvolgen wat de maatregel met zich meebrengt. Marc Allossery, gewestelijk vrijgestelde voor ACV-TRANSCOM, maakt zich bedenkingen bij de veranderingen die op til zijn."Eerst was er sprake van dat vanaf 30 januari het personeel tijdens de krantenronde 's ochtends ook een aantal brievenbussen zou moeten lichten, maar nu is er besloten dat 6 februari de definitieve startdatum voor het hele land wordt. Ik weet ook niet om hoeveel brievenbussen het zal gaan, het zullen er soms drie zijn of soms meer. Op zich lijkt dat misschien allemaal niet zo erg, want het zijn toch maar enkele minuten. Maar de werkdruk komt alsmaar hoger te liggen. Deze extra taak zou mee berekend worden in het tijdschema, maar wat dit concreet zal betekenen, daarover is nog geen duidelijkheid. We zullen deze nieuwe maatregel op de voet volgen."Bruno Derveaux, gewestelijk secretaris voor ACOD Post West-Vlaanderen, reageert eveneens kritisch. "De veranderingen gelden niet alleen voor onze provincie, maar worden nationaal van kracht. Het klopt inderdaad dat het personeel van de ochtendploegen een beperkt aantal extra buslichtingen erbij zal moeten nemen tijdens de krantenrondes voor 7.30 uur. De bedoeling is dat de producten daardoor vroeger in Gent X arriveren. Men wil ze daar vlugger kunnen verwerken.""Dit is een van de eerste maatregelen binnen 'people@core', wat staat voor verbeteringsprojecten die vooral het welzijn van de werknemers moeten verbeteren", vervolgt Bruno Derveaux. "De projecten dienen ook 'de weg van de brief' bij te sturen. De personeelsleden, die daardoor extra werkzaamheden moeten doen, werden op het hart gedrukt dat ze daarvoor de nodige tijd zullen krijgen. We zullen daar in elk geval scherp op toezien, net als op de tijdsnorm die men daarvoor berekende."(MVP)