"Het is echt wel de bedoeling om er zelfstandigen een kans te geven zich er te vestigen omdat sommigen effectief nood aan meer ruimte hebben", verduidelijkt Nick Cuvelier van de dienst Lokale Econ...