Dat wordt door zijn omvang en ledenaantal meteen een van de grootste handelaarsbonden van de stad. Tot nu toe waren er rond Petit Paris drie verschillende bonden a...

Dat wordt door zijn omvang en ledenaantal meteen een van de grootste handelaarsbonden van de stad. Tot nu toe waren er rond Petit Paris drie verschillende bonden actief : De Boulevard in de Alfons Pieterslaan, 't Peerd en 't Kroontje (Torhoutsesteenweg). De werking van de bond in de Nieuwpoortsesteenweg stond op een laag pitje. Het akkoord houdt in dat er een samenwerking komt tussen de vier bonden. Een eerste activiteit is de Dag van de Boulevard eind april, maar er wordt nu ook al concreet gewerkt naar de grote braderie van september. "Het gaat om een belangrijke stap voorwaarts", aldus een betrokken handelaar. De werknaam van de nieuwe samenwerking is Belle Epoque. De afzonderlijke bonden moeten nog hun goedkeuring geven. De samenwerking van de 4 straten zorgt voor een groepering van 150 handelaars.(EF)