Groen licht voor Oostrozebeekse gemeentelijke landbouwraad

Schepen Carine Geldhof. (foto CLY)
Redactie KW

De kogel is door de kerk. Schepen Carine Geldhof krijgt haar zin, er komt een gemeentelijke landbouwraad. Volgens de schepen worden de landbouwers maar al te vaak overladen met alle plagen van Egypte wanneer er iets verkeerd loopt in het milieu. “De sector moet meer inspraak krijgen en zich ook kunnen verdedigen. Daarom wil ik een landbouwraad”, zei schepen Geldhof tijdens de gemeenteraad van juni 2021 toen het debat over de bouw van een biokippenstal in de Mandelvallei aan de orde was.

Het begon allemaal tijdens de gemeenteraadszitting van juni 2021 toen landbouwster en OCMW-voorzitster Carine Geldhof serieus in haar wiek geschoten was na het betoog van oppositieraadslid Marleen Lefebre naar aanleiding van het dossier over de biokippenstal in de Hoogleenstraat wat hoort tot de Mandelvallei.

In haar betoog benadrukte raadslid Marleen Lefebre nogal uitdrukkelijk dat de landbouwers eigenlijk grote schuld hebben aan de vervuiling van de natuur. De landbouw zou volgens het raadslid liefst 70% vervuilende stoffen uitstoten die in de natuur terechtkomen terwijl de bedrijven slechts verantwoordelijk zijn voor 5% en de mobiliteit voor 20%.

Geen vervuilers

Schepen Carine Geldhof was toen helemaal niet opgezet met het betoog van raadslid Lefebre en opende met de opmerking “Als ik goed naar je betoog heb geluisterd dan hoop ik alleen dat heel veel boerinnen dat niet gehoord hebben. Boeren zijn helemaal niet de vervuilers waarvoor ze worden uitgemaakt. Daarom ben ik van plan een landbouwraad op te richten met als doel de bescherming van de open ruimtes.”

Oppositieraadslid Marleen Lefebre leek meteen het voorstel van de schepen genegen en voegde er toen nog aan toe dat zij er wil bij zijn wanneer die raad wordt opgestart.

Schepen Carine Geldhof kreeg intussen haar zin. Tijdens de gemeenteraad van donderdag 27 januari werd het opstarten van een landbouwraad goedgekeurd. De landbouwraad wordt een nieuwe adviesraad zodat er juridisch wel nog één en ander moet geregeld worden vooraleer de nieuwe adviesraad kan functioneren.”

“Hoe dan ook, er is nu al een uitgave van 1.000 euro voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor de opstart van de raad. Intussen zullen volgende stappen worden gezet zoals het opvragen van de lijst van landbouwers en landbouwverenigingen zoals Ferm en de Landelijke Gilde. Er zullen ook oproepbrieven verstuurd worden. Vervolgens zal een eerste adviesraad worden vastgelegd en er moet een huishoudelijk reglement worden opgesteld.

Kandidaten gezocht

Intussen wordt vanuit de gemeente een oproep gedaan tot kandidaatstelling. Wie deel uitmaakt van een adviesraad gaat een engagement aan voor de resterende tijd van de huidige legislatuur, zijnde tot eind 2024.

Schepen Geldhof wees er nog op dat het heel belangrijk is dat zowel mannen als vrouwen deel uitmaken van deze adviesraad. Het is namelijk zo dat volgens artikel 304 van het decreet lokaal bestuur ten hoogste twee derde van de leden van een bestuur van hetzelfde geslacht mag zijn. Enkel zo kan op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. Men kan zich kandidaat stellen tot 28 februari via een formulier op de website. (CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.