West4Work trekt met een roadshow doorheen West-Vlaanderen en kaart telkens een specifiek probleem aan. In Oostende ging het vooral over kusthoreca en -toerisme. Zo'n 150 deelnemers bogen zich over de problematiek, aan de hand van twaalf workshops en enkele experts zoals afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen Danny Van Assche. Traditioneel ligt de werkloosheid aan de kust hoger dan in het hinterland en wordt de werkzoekendenpopulatie gekenmerkt door een groot aandeel laaggeschoolden. Tussen september 2016 en 2017 steeg het aantal vacatures aan de kust met 15 procent. Hoewel er nog werkzoekenden zijn aan de kust, voelen vele werkgevers toch de krapte aan arbeidskrachten, mede door de seizoensgebondenheid van activiteiten en een groot verloop in een aantal sectoren.

West4Work trekt met een roadshow doorheen West-Vlaanderen en kaart telkens een specifiek probleem aan. In Oostende ging het vooral over kusthoreca en -toerisme. Zo'n 150 deelnemers bogen zich over de problematiek, aan de hand van twaalf workshops en enkele experts zoals afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen Danny Van Assche. Traditioneel ligt de werkloosheid aan de kust hoger dan in het hinterland en wordt de werkzoekendenpopulatie gekenmerkt door een groot aandeel laaggeschoolden. Tussen september 2016 en 2017 steeg het aantal vacatures aan de kust met 15 procent. Hoewel er nog werkzoekenden zijn aan de kust, voelen vele werkgevers toch de krapte aan arbeidskrachten, mede door de seizoensgebondenheid van activiteiten en een groot verloop in een aantal sectoren.