Al een tijdje zijn er werken rond het vliegveld aan de gang. Zijn de voorbereidingen gestart om er grotere vliegtuigen te laten landen? "Helemaal niet", glimlacht ceo Dirk Van Belleghem. "We zijn bezig met de herinrichting van de bestaande infrastructuur. Dat moet ons toelaten conform te worden aan de EASA-norm, een voorwaarde willen we in de toekomst de uitbating van de luchthaven privatiseren."
...