"De burgemeester heeft de afgelopen maanden verschillende zaken in een plooi gelegd zonder daar al te veel democratie over te laten gaan. De ergernis bij de coalitiepartner hierover werd pijnlijk duidelijk op de gemeenteraad van september: de helft van de grootste coalitiepartner weigerde toen zo'n besluit mee goed te keuren en stapte op. Helaas - maar bijna vanzelfsprekend - beperkt de ergernis zich niet tot het stadhuis en de andere politieke partijen. Ondanks alle tekenen aan de wand, bedie...

"De burgemeester heeft de afgelopen maanden verschillende zaken in een plooi gelegd zonder daar al te veel democratie over te laten gaan. De ergernis bij de coalitiepartner hierover werd pijnlijk duidelijk op de gemeenteraad van september: de helft van de grootste coalitiepartner weigerde toen zo'n besluit mee goed te keuren en stapte op. Helaas - maar bijna vanzelfsprekend - beperkt de ergernis zich niet tot het stadhuis en de andere politieke partijen. Ondanks alle tekenen aan de wand, bedient de burgemeester zich nu opnieuw van dit zeer discretionair middel om alle verkeer uit het centrum weg te houden. Waar juist en voor hoe lang? 'Wanneer het nodig wordt geacht' en 'zo lang de federale maatregelen van kracht zijn' is haar antwoord", klinkt het. VLD-fractieleider Björn Prasse ziet in de maatregel een verborgen agenda. "Voor zover wij weten heeft de federale overheid geen maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot het verkeer in kernwinkelgebieden. Of moeten we dit misschien lezen als eender welke overheidsmaatregel in de aanpak van Covid-19? Want dan is dit een verdoken manier om te zeggen dat het kernwinkelgebied al minstens voor de rest van 2020, en zeer waarschijnlijk ook in 2021 verkeersvrij zal moeten blijven. Dat is vreemd genoeg iets wat pre-corona ook al eens op tafel gegooid werd, met alle protest van dien, en dus wordt er beweerd dat de burgemeester corona nu als voorwendsel gebruikt om haar eerdere, mislukte poging om een verkeersvrij centrum door te duwen alsnog tot realiteit te maken. Nochtans had de bevoegde schepen op de laatste middenstandsraad te kennen gegeven dat men het kernwinkelgebied per 1 oktober weer zou openstellen voor verkeer", aldus Prasse. Open VLD dringt erop aan dat de burgemeester tenminste in overleg zou treden met de bewoners en handelaars in het getroffen gebied. "Nu worden hun mails systematisch genegeerd en worden mensen uitgekafferd als ze persoonlijk verhaal gaan halen op het stadhuis. Dit is een stadsbestuur onwaardig."Burgemeester Daphné Dumery ontkent de aantijgingen. "In het winkelcentrum geldt nog steeds een mondmaskerplicht en we willen er de wandelaars gewoon zoveel mogelijk ruimte geven. Daarnaast willen we de horeca-uitbaters ook zoveel mogelijk de kans geven om deze winter hun losse terrassen te laten staan. Maar eigenlijk is dit sowieso een valse discussie: leveranciers krijgen een doorgangsbewijs en de rest is sluipverkeer. Dat ik mails negeer is bovendien pertinent onwaar", reageert ze.