Geen vergunning voor zes windmolens tussen Beernem en Oostkamp

Het actiecomité protesteerde meermaals tegen de komst van de zes enorme windmolens. © Arno Van Haverbeke
Arno Van Haverbeke
Arno Van Haverbeke Medewerker KW

De Zesling, dat is (of was) de naam van het prestigieuze project waarbij Luminus zes grote windmolens wilde bouwen naast het kanaal tussen Gent en Brugge ter hoogte van Beernem en Oostkamp. Een lokale actiegroep verzette zich tegen het project en kreeg nu na een juridisch steekspel gelijk.

Met een tiphoogte van 200 meter zou het om zes enorme windmolens gaan. Luminus wilde die bouwen in een gebied tussen de spoorweg en het kanaal langs de Stuivenbergstraat. Bovendien zouden twee windmolens geplaatst worden in een natuurgebied dat door Natuurpunt werd beheerd. Een actiegroep verzette zich hevig tegen de bouw van het windmolenproject en vooral de dubieuze rol van Natuurpunt stond vaak ter discussie. De organisatie ging namelijk akkoord met de bouw van twee grote windmolens omdat het dan opstalrechten kon ontvangen.

Te dicht bij woonkernen

“Heel wat mensen volgen onze redenering die stelt dat deze windturbines te dicht bij twee woonkernen zouden komen, het project niet in lijn ligt met de visie van minister Demir die windmolens liefst dichtbij industrie wil plaatsen. Bovendien mogen ze niet in ecologisch waardevolle gebieden geplaatst worden”, klonk het bij het burgerplatform.

Samen met heel wat andere elementen verleenden de gemeentebesturen van Beernem en Oostkamp een negatief advies voor dit project. In Beernem werden 1833 bezwaren ingediend en dat had ongetwijfeld een impact op het advies van de gemeenten. Beide burgemeesters zagen een windmolenpark op hun grondgebied om diverse redenen niet zitten. Gezamenlijk meldden ze dat aan de hogere overheid wordt gevraagd om een regionaal windplan op te stellen. Op die manier wilden de lokale besturen vermijden dat er her en der in het landschap reeksen windturbines werden gebouwd. Een regionale aanpak met eenduidige richtlijnen zou volgens de gemeentebesturen soelaas kunnen bieden.

Hof van Cassatie?

Luminus liet ook een openbaar onderzoek houden om een omgevingsvergunning te bemachtigen, maar na de gemeenten ging ook het Vlaamse gewest niet akkoord met de vergunning. De energieleverancier ging in beroep tegen die beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en die instantie sprak zich nu finaal uit. Bij de zaak waarin werd gepleit over het beroep van die vergunning kwamen naast het lokale actiecomité ook de vzw Bescherm Bomen en Natuur tussen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp het beroep. In een eventuele laatste poging kunnen Luminus en co enkel nog naar het Hof van Cassatie stappen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier