Drinkwaterleiding moet wijk in Anzegem verwarmen: “We zien dit als een pilootproject”

De woonwijk en kmo-zone De Voerman in Anzegem zal worden verwarmd via de drinkwaterleiding. © Leiedal

De woonwijk en kmo-zone De Voerman in Anzegem zal worden verwarmd via de drinkwaterleiding. Zo willen initiatiefnemers intercommunale Leiedal en De Watergroep een gasloze wijk realiseren. Het warmtenet dat een dertigtal woningen en enkele kmo’s zal voorzien van warmte en afkoeling haalt die warmte en koeling uit de drinkwaterleiding die aan de site passeert.

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de dertien burgemeesters het Burgemeestersconvenant voor 40 procent minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is een energieneutrale regio te worden tegen 2050. De intercommunale Leiedal ging dan ook op zoek naar manieren om de doelstelling te halen. “Innovatieve warmtenetten zoals deze vormen belangrijke stappen richting een klimaatneutrale regio”, zegt voorzitter Wout Maddens. “De warmtebron voor het warmtenet van de woonwijk en de kmo-zone is de hoofddrinkwaterleiding die aan de site passeert, een unicum in Vlaanderen.”

De Watergroep stapte mee in het project. “We zien dit als een pilootproject om ervaring op te doen met grotere warmtenetten en promoten dit concept actief bij projectontwikkelaars”, zegt voorzitter Brecht Vermeulen.

Warmtewisselaar

Via een warmtewisselaar kan ongeveer vier graden warmte of koude worden gehaald uit het stromende drinkwater in de waterleiding. Momenteel wordt de aanbesteding van die warmtewisselaar opgemaakt. “We waken er uiteraard over dat de warmte-infrastructuur geen impact heeft op de kwaliteit van ons drinkwater”, klinkt het bij De Watergroep. Verder wordt voorzien in een secundaire warmtekring met warmtepompen die dienen als booster om het water verder op te warmen tot de gewenste temperatuur voor sanitair en voor de verwarming van de gebouwen. “Die boosters worden idealiter aangedreven door hernieuwbare elektriciteit.”

Momenteel is de realisatie van het pomplokaal om de warmte-infrastructuur in onder te brengen in uitvoering. De intakking op de leiding van De Watergroep is al gerealiseerd. De realisatie van het secundaire warmtenet maakt deel uit van de infrastructuurwerken van de wijk en zijn gepland in 2023 en 2024.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.