In Veurne werd de corona-hinderpremie voor zaken die hun locatie verplicht moesten sluiten door de federale richtlijnen toegekend aan 293 ondernemers, Ze werd uitbetaald aan 258 bedrijven/handelaars en 191 kregen een dagvergoeding uitbetaald. Meer informatie vind je via www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering ook beslist dat ondernemingen die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben een compensatiepremie kunnen krijgen. Ook zelfstandigen in bijberoep komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Bij al deze maatregelen ligt de focus op het tegemoet komen aan de lopende kosten voor een grote groep zelfstandigen die nu geen of voor minstens 60% minder omzet heeft. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nadere uitwerking van deze nieuwe corona-compensatiepremie. Er wordt naar gestreefd om de digitale aanvraagmodule begin mei online te zetten. Meer info kun je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie. Wie op de hoogte wil blijven van updates omtrent deze of andere steunmaatregelen, kan zich inschrijven op de VLAIO nieuwsbrief.

De compensatiepremie mag gecumuleerd worden met het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus.

Praktische informatie over alle mogelijke steunmaatregelen is te vinden op: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

(MVQ)

In Veurne werd de corona-hinderpremie voor zaken die hun locatie verplicht moesten sluiten door de federale richtlijnen toegekend aan 293 ondernemers, Ze werd uitbetaald aan 258 bedrijven/handelaars en 191 kregen een dagvergoeding uitbetaald. Meer informatie vind je via www.vlaio.be/coronahinderpremie.Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering ook beslist dat ondernemingen die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben een compensatiepremie kunnen krijgen. Ook zelfstandigen in bijberoep komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Bij al deze maatregelen ligt de focus op het tegemoet komen aan de lopende kosten voor een grote groep zelfstandigen die nu geen of voor minstens 60% minder omzet heeft. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de nadere uitwerking van deze nieuwe corona-compensatiepremie. Er wordt naar gestreefd om de digitale aanvraagmodule begin mei online te zetten. Meer info kun je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie. Wie op de hoogte wil blijven van updates omtrent deze of andere steunmaatregelen, kan zich inschrijven op de VLAIO nieuwsbrief.De compensatiepremie mag gecumuleerd worden met het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus.Praktische informatie over alle mogelijke steunmaatregelen is te vinden op: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus (MVQ)