TRS recycleert afval op innovatieve manier: Duurzaamheid staat voorop

Niek en Thomas Casteleyn. (Foto Thomas Callens)
Luc Bouckhuyt
Luc Bouckhuyt Medewerker KW

Het leefklimaat voor mens, plant en dier heeft nog nooit onder zo’n enorme druk gestaan als heden ten dage. Heel wat overheidsinstanties, maar ook bedrijven en privé-initiatieven, werken zich uit de naad voor een betere water-, bodem- en luchtkwaliteit. Zo ook het bedrijf TRS uit de Steenovenstraat. Zaakvoerder Thomas Casteleyn en sitemanager Kurt Lisabeth doen het verhaal.

“Mijn broer Niek en ikzelf lopen al enkele jaren mee in het bedrijf dat onze papa zo’n kleine vier decennia geleden heeft opgericht”, aldus Thomas Casteleyn (29). “Firma Casteleyn specialiseerde zich vooral in het plaatsen van nutsvoorzieningen en in de wegenbouw. In die tijd werden Niek en ikzelf overtuigd dat het ecologisch verwerken van en het werken met de materialen een belangrijk onderdeel is van onze opdracht. Ons doel was onder meer bouw- en slooppuin recycleren en verbeteren tot men kwalitatieve en goedgekeurde puingranulaten bekomt om af te leveren. Een voortdurende controle hierop is noodzakelijk!”

Ondergrondse buffer

“Twee jaar geleden hebben we een nieuwe site aangelegd volgens de allerstrengste normen. Het talud is acht meter hoog, heeft een basis van 20 meter en rondom de site is een gracht aangebracht voor het water van de ons omringende landerijen. Het water wordt opgevangen in een ondergrondse buffer. Dat gebruiken we voor verneveling, het wassen van de vrachtwagens, het voeden van onze betoncentrale… Nu maken we echt het verschil. Alles is hier Benor-gecertificeerd. Het nieuwe bedrijf TRS staat voor Transport – Recyclage – Service. We verwerken dus houtafval, groenafval, glas, steenpuin… Bij dit alles streven we een CO2-neutraliteit na. In april worden hier heel wat zonnepanelen geplaatst alsook een hoogspanningscentrale. Het is onze bedoeling om alles hier te laten draaien op groene energie. We bouwen aan een circulair systeem dat de duurzaamheid ten goede komt.”

Eigen labo

“Controle is hier geen ijdel woord”, neemt sitemanager Kurt Lisabeth (49) over. “Alles wat hier komt, heeft een Benor-certificaat nodig. Daarnaast beschikken we over een eigen labo dat alles nauwlettend opvolgt. Onze betoncentrale draait zowel voor particulieren als voor professionals. We gaan ervan uit dat dankzij de kwalitatieve grondstoffen onze moderne apparatuur en welopgeleide medewerkers al onze producten die we leveren voldoen aan de strengste normen. Alle cementgebonden producten worden geleverd met een Benor-keuring. Daarnaast volgen we zelf in ons labo de kwaliteit van deze producten dagelijks op. We bieden nu ook de mogelijkheid zowel aan particulieren als aan bedrijven om hier met hun sloopafval te komen of zelf gerecycleerde granulaten af te halen. Voor grondoverschotten beschikken we over een eigen B-top. Op deze tussentijdse opslagplaats wordt niet-vervuilde grond geanalyseerd, gezeefd en bouwtechnisch geoptimaliseerd. We maken het onszelf niet makkelijk.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.