Afgeschreven kantoormeubilair en IT-materiaal krijgen tweede leven dankzij unieke samenwerking bedrijventerrein en kringloopwinkel

De bedrijventerreinvereniging Platform Grensland wil met het ambitieuze project ‘Grensland is Circulair’ een lokaal antwoord bieden aan de milieu- en klimaatuitdagingen. Ze stimuleert de bedrijven op het terrein om samen te streven naar een duurzame en circulaire economie.

Parkmanager Herman Wenes (uiterst links op de foto) stelde in het bijzijn van Jan Desmet en 3PT Consult Philippe Tavernier (uiterst rechts) het project Grensland is Circulair voor. Verder in de achtergrond zien we Kristof Moeyaeet, Frank Windels, Pierre Vandeputte, Lisbeth Hollebeke, Gunther Bamelis, schepen Bart Verhaeghe (Wervik), schepen Virginie Breye (Menen) en Bart Vandenbussche.©wilfried Ossieur WO
Parkmanager Herman Wenes (uiterst links op de foto) stelde in het bijzijn van Jan Desmet en 3PT Consult Philippe Tavernier (uiterst rechts) het project Grensland is Circulair voor. Verder in de achtergrond zien we Kristof Moeyaeet, Frank Windels, Pierre Vandeputte, Lisbeth Hollebeke, Gunther Bamelis, schepen Bart Verhaeghe (Wervik), schepen Virginie Breye (Menen) en Bart Vandenbussche.©wilfried Ossieur WO

Meer dan 80 bedrijven in Menen en Wervik werken duurzaam samen voor afvalpreventie, selectieve inzameling, upcycling van materialen en restfracties en voor het sluiten van materiaalkringlopen. Die collectieve aanpak op niveau van een bedrijventerrein is uniek in Vlaanderen. De resultaten en methodiek zullen hopelijk ook ruimer kunnen uitgerold worden naar andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Een primeur voor Vlaanderen is de unieke samenwerking tussen Platform Grensland en Kringloopwinkel Deltagroep. “De kringloopwinkel werkt een B2B-aanbod uit voor afgeschreven maar herbruikbare materialen en gebruiksgoederen, die op het bedrijventerrein ingezameld worden”, zegt parkmanager Herman Wenes van de bedrijvenzone Grensland. ”Het gaat om kantoormeubilair, IT-materiaal, elektro, herbruikbare bedrijfskledij, overstocks, producten met kleine foutjes…Deze betaalbare kwalitatieve producten worden in de kringloopwinkel na eventueel herstel te koop aangeboden aan starters en KMO’s.” Kringloopwinkel Deltagroep is de eerste kringloopwinkel in Vlaanderen die start met de uitbouw van dergelijk B2B-model.

Grensland steunt ook ‘DigitalForYouth.be’ met afgeschreven bedrijfslaptops, die bij de bedrijven ingezameld worden. Na refurbishment worden die ter beschikking gesteld van scholen en sociale organisaties. In samenwerking met het maatwerkbedrijf Constructief uit Heule wordt afgedankt massief hout ingezameld om te dienen als circulaire grondstof voor nieuwe meubelen op maat.

Het doel is ‘zero waste’

De bedrijvenvereniging rekent op een sterk engagement van de bedrijven op de industriezones Grensland, Klingstraat en Hoogweg. “We hopen in de loop van het project nog andere bedrijventerreinen in Menen en Wervik mee te nemen in het verhaal”, zegt projectcoördinator Philippe Tavernier. Er wordt intens samengewerkt met de stadsbesturen van Menen en Wervik, met de afvalintercommunale MIROM en met 3PT Consult. Het project kan rekenen op de steun van Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij).

“Het gaat om een brede waaier aan eenvoudige, praktisch haalbare activiteiten en initiatieven, zoals het inventariseren en analyseren van de materiaalstromen bij bedrijven. Wat is herbruikbaar? Wat kan een ander leven krijgen via upcycling? Hoe kunnen we de reststromen nog beter uitsorteren, hergebruiken en recycleren? Doel is ‘zero waste’”, aldus Philippe Tavernier. De bedrijven sorteren gezamenlijk afvalstoffen en zamelen collectief KGA (Klein Gevaarlijk Afval) in. (CB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.