Karen en Lee schrijven boek over Léonie Keingiaert, eerste vrouwelijke burgemeester van België

Karine Derycke en Lee Ingelbrecht schreven in hun vrije tijd een boek over Léonie Keingiaert.© ZB
Karine Derycke en Lee Ingelbrecht schreven in hun vrije tijd een boek over Léonie Keingiaert.© ZB
Redactie KW

In 1921 werd jonkvrouw Léonie Keingiaert de Gheluvelt de eerste vrouwelijke burgemeester van België in Zonnebeke. Haar leven werd vereeuwigd in een boek, geschreven door Karen Derycke en Lee Ingelbrecht. Het boek is nu al in voorverkoop te bestellen.

Karen (33) is wetenschappelijke medewerker en Lee (33) publiekswerker bij het MMP1917. “Via het Comité Léonie werden we in de zomer van 2019 gevraagd of we het zagen zitten om, op onafhankelijke basis, een boek te schrijven over Léonie Keingiaert”, vertelt Lee. “We schreven het boek uit expertise en interesse volledig in onze vrije tijd”, vult Karen aan.

Als bron werden heel wat nooit geraadpleegde archieven gebruikt. “Veruit het belangrijkste is dat van Léonies kasteel in Geluveld, dat verdeeld geraakt is over drie locaties. Léonie hield namelijk nauwgezet haar handel en wandel bij. Het kasteelarchief bestaat uit vele meters unieke documenten die sinds de dood van Léonie het daglicht niet meer hadden gezien. De kern bleef bewaard in het kasteel. Een tweede deel behoort toe aan de Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België, de erfgenaam van Léonie. Een derde stuk belandde in 2019 in het Memorial Museum Passchendaele1917 als schenking van Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen in Heuvelland.”

Objectiviteit

“We hebben ons daarom van meet af aan tot doel gesteld de inhoud van deze biografie, dat geen pleidooi is om Léonie als goed of slecht te bestempelen, te baseren op door bronnen gestaafde feiten en de nodige objectiviteit te bewaren”, zeggen de auteurs. “Wanneer je een biografie schrijft, gaat men makkelijk sympathiseren met de persoon waar het werk over gaat”, legt Lee uit. “We waren ons daarvan bewust, maar hebben erover gewaakt een neutraal beeld te geven op alle facetten van haar leven.”

“Dat beeld van ‘keiharde tante’ leek niet helemaal te kloppen”

Net als Lee raakte ook Karen geïntrigeerd door Léonie. “Algemeen kunnen we Léonie omschrijven als een karaktervolle dame die doorgaans trouw vasthoudt aan traditionele, katholieke principes en de normen en waarden naleeft die men van een adellijke dame verwacht. Léonie stond, althans naar de buitenwereld toe, sterk in haar schoenen en legde voor zichzelf steeds de lat hoog. Ze profileerde zich tegenover buitenstaanders als sterke, zelfzekere vrouw die probleemloos emoties aan de kant kon schuiven. Dat beeld van ‘keiharde tante’ bleek tijdens ons onderzoek echter niet helemaal te kloppen”, aldus Karen.

Vier hoofdstukken

Het boek behandelt Léonies leven in vier hoofdstukken. Karen beet zich vast in Léonies politieke carrière. Lee belicht in het tweede deel Léonies leven als adellijke kasteeldame. Haar afkomst en het kasteeldomein van Geluveld staan hierin centraal. Het derde, gezamenlijk schreven luik, gaat dieper in op persoonsgebonden thema’s als Léonies rol binnen vrouwenemancipatie, haar financiële zelfstandigheid, levensovertuigingen en privéleven. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij Léonies erfenis, zowel op materieel als politiek vlak.

Breed publiek

Het is een boek voor een breed publiek. Zowel inwoners uit Geluveld als ver daarbuiten zouden er hun gading in moeten vinden. Het beeldmateriaal bulkt van nooit gepubliceerde afbeeldingen. (Noël Vandewiele)

Het boek wordt uitgegeven door het Davidsfonds en kan tot en met paasmaandag 5 april besteld worden in voorverkoop voor slechts 27,49 euro in plaats van 32,49 euro. Info: Comité Léonie (com.leonie@gmail.com).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.